mega888 Какво е вибрационното ниво на София и България?

Какво е вибрационното ниво на София и България?

Един от често задаваните въпроси по време на лекциите и семинарите със Сал Ракели в България беше за съставното вибрационно ниво на града и страната, както и на присъстващите в залата. Конкретно за София, България и света вибрационните стойности са следните:

- София: 3.72
- България: 3.65
- светът: 3.57

Прави впечатление, че съставното вибрационно ниво на България е малко по-високо от това на света, а нивото на София е малко по-високо от това на страната.

Макар средното ниво на България да е над средното за света, то все пак е под нивото 4.0, необходимо за преминаване през прехода към новата Златна епоха на Земята. И тъй като вибрационната честота на самата Земя вече надхвърля 4.0, достигнато на 21.12.2012 г., това означава, че множеството българи не са готови за прехода към Новата епоха, още по-малко за физическо възнесение.

Като махнем от уравнението служителите на светлината, средната стойност за България би била още по-ниска, вероятно някъде около 3.50, което е една стъпка над животинското съзнание на трета плътност, свързано преди всичко с физическото оцеляване и размножаване.

За разлика от тези стойности за широките маси нивото на групата присъстващи в залата по време на лекцията в София беше 4.47 - значително над общото ниво и над 4.0 необходимо за преминаване през прехода към новата Златна епоха. Нивото на хората, участвали на двата семинара в София и Варна беше още по-високо и надхвърляше 4.50, необходимо за физическо възнесение.

Тези високи стойности, разбира се, не са изненада, защото хората с по-ниска вибрация няма да се интересуват от лекция или семинар на такава тематика. А за нас, организаторите, както и за Сал, работата с такава група хора, посветени на духовното си израстване, е истинско удоволствие и си струваше и времето, и усилията, като споделеното време заедно беше едно прекрасно преживяване, за което ви благодарим!

По време на личните консултации Сал неведнъж отбеляза колко важни са духовните практики за повишаване на вибрационното ниво и как те често са решаващи за пътя на развитие и готовността за преминаване през прехода към новата Златна епоха.

Най-общо казано, ниво 3.0 е свързано с оцеляването и размножаването на човека. Ниво 4.0 е нивото на висшия ум, когато човек става съзнателен за по-висшите истини и се стреми да ги прояви и изрази в живота си. Ниво 5.0 е нивото на любовта, служенето и състраданието. Това е нивото, когато човек вече се чувства част от Творението и затова служенето на другите идва като естествена нужда. Повече за различните нива на вибрации и съответното съзнание можете да прочетете в книгата „Интегриране на душата“ на Сал Ракели.

И така, както завършва и видеото, постигнатото не трябва да е повод за мързелуване, а по-скоро трябва да ни послужи като вдъхновение да продължим съзнателния си път на духовно израстване и развитие!

Сал Ракели за корона вируса

Сал Ракели за корона вируса

Кой е Сал Ракели

Кой е Сал Ракели

Как ни влияят 5G технологиите

Как ни влияят 5G технологиите

Сал Ракели за личната ни мисия на Земята

Сал Ракели за личната ни мисия на Земята

Готови ли сме за прехода към новата Златна епоха?

Готови ли сме за прехода към новата Златна епоха?

Идва ли нова ера за България?

Идва ли нова ера за България?

Каква е мисията на България?

Каква е мисията на България?

Какво представлява страхът и как можем да го преодолеем?

Какво представлява страхът и как можем да го преодолеем?

Лекция в София - втора част

Лекция в София - втора част

Лекция на Сал Ракели и Основателите в София – втора част

Лекция в София - първа част

Лекция в София - първа част

Лекция на Сал Ракели и Основателите в София

Сал Ракели за Творението и Прехода

Сал Ракели за Творението и Прехода

Сал за Творението и Прехода

Сал по BBT – Част II

Сал по BBT – Част II

Сал по BBT - Част II

Сал по BBT – Част I

Сал по BBT – Част I

Сал Ракели по BBT - Част I

Сал Ракели за трите паралелни Земи

Сал Ракели за трите паралелни Земи

Трите паралелни Земи и бъдещето на човечеството

Сал Ракели за 2012 г.

Сал Ракели за 2012 г.

В това видео Сал говори подробно за 2012 г. и настъпващите промени.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *