За Възнесението

Преодоляване на разсейването
Съзряването на Земята
Спускането в мрака – Историята за Първоначалната Причина
Земята вече е планета от 4-та плътност
Изгледите за мирна и за насилствена революция
Преживяването на смъртта
Причината за мрака на Земята
Срив на имунната система при душите в трета плътност
Фалшиво предаване в ръцете на Висшия Аз
Честотната бариера и нейното въздействие върху активацията на времевата линия
Трите вълни души доброволци
За самоубийството
Наслаждавайте се на мистерията
Цялото време и пространство се съдържат във вечното Сега
Новата книга „Мистерията на времето“ на Сал Ракели
Катализаторите за промяна
Воалът на забравата
Ранната история на душите
Душата побутва личността към първоначалната хармония
Кармата, свързана с вярата в отделянето