Промени в тялото по време на Възнесението

Нека да продължим обсъждането на процеса на възнесение с кратък преглед. Когато душата се отделя от Божественото Съзнание и реши да изследва и изпита външните сфери на Тво­рението, тя има избор или да се спусне до най-ниското ниво в първа плътност и след това да извърви пътя обратно, премина­вайки през всички плътностни нива, или да започне своя про­цес на въплъщение във втора, трета, четвърта или пета плът­ност. Във вашия случай вие сте избрали да дойдете в трета плътност и оттам да извървите пътя си обратно нагоре, така че да можете да изследвате тези нива постепенно, с цел да извле­чете максимално количество опит, за да удовлетворите любо­питството на душата си.

Сега можете да попитате какво е това любопитство на ду­шата? Това е аспект на Божественото Съзнание, желаещ да опознае своето Творение. Затова, развивайки се нагоре по спи­ралата на еволюцията, т.нар. от вас процес на израстване, вие ще стигнете до момента, когато

физическата форма преминава през метаморфоза и вашето плътно материално тяло, основано на въглерод, се превръща в кристално тяло на светлината, бази­рано на силиций.

Това е процесът, известен като възнесение.

Обаче, вследствие на Падението от благоволението (отъж­дествяване на душата с нивото на вибрация, в което се е въплъ­тила), Божественото Съзнание трябвало да разработи план, който дава на душата повече време за изучаване на уроците и завръщането й по спиралата на еволюцията. Затова било създа­дено колелото на превъплъщенията.

То позволявало на аспекта на душата да се уплътнява във физическа форма толкова пъти, колкото е необходимо за изуча­ване на всичко, което душата желае да научи относно конкрет­ното ниво на плътност.

Повече за колелото на превъплъщенията

Във вашия случай вие сте се въплъщавали многократно в трета плътност. Повечето от вас са се превъплъщавали много пъти на Земята или на подобни планети и всеки път сте изли­зали чрез смъртта на тялото – процес на фрагментиране на душата. И макар че физическото тяло се връща в земята и се разпада, същността на душата вътре в тялото напуска във вид на енергийни пакети, които се опитват да се върнат обратно в родителската душа. Ако душата осъзнава себе си достатъчно добре, това парче или множество от парчета са способни да се обединят с родителската част сравнително лесно. Ясновидците често виждат тези парчета като сгъстен дим, напускащ тялото в момента на смъртта и възнасящ се към небето.

Онези от вас, които са способни да видят това, знаят, че тези фрагменти също могат да изглеждат като облачен призрак или смътен силует на човека, или снопове от нишки. Това всъщност е описано доста точно в някои ваши филми и дори е заснето от високоскоростни камери.

Из Глава 6 от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *