Изцеление на шестте нисши тела

Медицинският подход, който насърчаваме най-вече, е холистичният модел. Това включва познаването на „шестте нисши тела“, както ги нарича този канал – физическо, емоционално, ментално, астрално, етерно и каузално ниво – и научаването как тези тела да бъдат балансирани и съвършено хармонизирани. Когато шестте нисши тела са в съвършена хармония помежду си, информацията протича без усилие през всяко ниво. Всички нива на Аз-а разговарят помежду си или дори са в общение. Това може да се сравни със симфоничен оркестър, където качеството на изпълнението се определя от финото настройване на всеки отделен музикант към хармонията на цялото.

Тук ще отбележим една важна аналогия. Може да притежавате много знания за всяко от шестте нисши тела, но ако те не действат заедно, много малко ще се постигне. Музикантите от една група могат поотделно да са виртуози и да са запознати с всички подробности за инструментите, музикалната теория и т.н., но ако не са в състояние да свирят в хармония заедно, оркестърът ще звучи ужасно. Това може да се сравни и с лекарите-специалисти, които имат подробни знания за всяка клетка, влакно и тъкан, свързани със своята специалност. Но е възможно да не са особено ефективни като лечители, ако не осъзнават как техният елемент или част на тялото работи в хармония с цялото тяло.

Съществуват техники за установяване на контакт между всяко от шестте нисши тела, включително техниката на конферентната зала на този канал, която той би описал с радост, ако бъде помолен. Най-лесният начин за синхронизиране на шестте нисши тела е като се вслушвате внимателно във всяко от тях, като се настройвате към тях безмълвно и търпеливо всеки път, когато усетите, че някаква част от аза ви не е уравновесена. Обикновено физическото ви тяло ще ви каже, когато нещо не е наред. Веднага щом усетите болка или дискомфорт, спрете и се вслушайте. Помолете да ви бъде разкрит източникът на проблема. Представете си, че излязлата от равновесие част е като малко дете, опитващо да привлече вниманието ви.

Може да мислите за нисшите си тела като за вътрешни деца и да използвате техника за вътрешното дете, за да общувате с тях. Например, ако емоционалното ви тяло е излязло от равновесие, може да визуализирате пред себе си малко дете, представляващо емоционалното ви тяло. Попитайте детето какво иска от вас. Вслушайте се внимателно. Възможно е да почувствате отговора или да го чуете със способността си за ясно чуване.

Идеята тук не е да следвате сляпо това, което ви каже детето, защото понякога не е подходящо да се изпълни молбата на му; същината на това упражнение е да слушате и да изпитвате признателност, и да бъдете готови да работите с детето за създаването на повече радост и щастие. Често частта от аз-а, която не е хармонична, просто иска да получи признание и уважение, както и любов. Тази част иска да бъде чута. Ако има специална молба, помолете другите части на аз-а да работят заедно, за да помогнат за удовлетворяване нуждите на вътрешното дете.

Както казахме многократно, около 80% от всички физически болести произлизат от нерешени емоционални проблеми. За да успее, здравната система трябва да посвещава по-голямата част от своите усилия и обучение на разбирането на емоционалното тяло и как да се задоволяват нуждите му.

Вашите психотерапевти, психолози, психиатри, консултанти в сферата на менталното здраве и други терапевти ще бъдат изключително търсени през идващите години, тъй като все повече и повече души ще осъзнават, че причината за страданията им е вътре в емоционалния аз. В момента в повечето страни само психиатрите могат да работят както в алопатичната, така и в психотерапевтичната реалност, без да си навлекат правни последствия. С други думи, ако коренът на заболяването ви е открит в емоционален дисбаланс, психиатърът може да препоръча курс на лечение, насочен както към емоционалните нужди, така и към проявите на физическата болест.

Не препоръчваме всички да станете психиатри, но предвиждаме значителни промени в здравната ви система за разширяване ролята на тези, които работят и с физическото, и с емоционалното тяло.

Освен психологическия подход към медицината, ние виждаме възраждане на шамански лечебни практики. Шаманският подход е свързан с умението да се изгражда мост между духовната и физическата реалност или шестте нисши свята и по-високите небесни сфери. Тук влиза изучаването на междинните сфери (астрална, етерна и каузална), както го нарича този канал. Често шаманът призовава природен дух, елементал, дева, фея, животински тотем или същества от други времеви рамки и измерения, за да му помогнат да получи яснота по даден въпрос.

Този канал използва арктурианците като специалисти в медицината (като прави необходимото да не нарушава медицинските закони). В неговия случай арктурианците не правят предписания, диагностика или лечение на болестта, а предлагат обучение, свързано с нуждите на клиента, и прилагат техники за духовно лечение на астралното, етерното и каузалното ниво на душата.

На Новата Земя духовното лечение ще бъде също толкова признато и ценено като други форми на лечение. Основната цел на здравеопазването ще бъде подпомагане изцелението на душата на всички нива.

Из Глава 10 „Технологичен напредък“ на книгата „Земята се пробужда. Пророчества 2012 - 2030 г.“.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *