mega888 Лечение на времевата линия

Лечение на времевата линия

Лечение на времевата линия

При този процес определени аспекти от вашия аз се връщат назад във времето, за да лекуват други аспекти, станали обект на травма или негативно програмиране. Всички лечебни терапии на времевата линия се основават на принципа за квантовата взаимосвързаност. Един от начините за представяне на въпросния принцип е този: вие имате безброй аз-ове, един за всеки момент в Творението, а моментите са неограничен брой. Всички тези аз съществуват в този вечен момент сега.

Според някои учени Вселената премигва милиони пъти за секунда, което е в основата си вярно. Всяко „премигване“ съдържа преживяване на душата, колкото и кратко да изглежда за съзнанието в трета плътност.

Тези „премигвания“ или азове от минали животи, преживели травма, са получили емоционални белези, астрални импланти, етерни отпечатъци и блокажи в каузалното тяло, които обикновено се пренасят в бъдещи животи (или, в случай на травма в ранно детство от този живот, се пренасят в зрелостта).

При лечението на времевата линия душата се въвежда в дълбока медитация и се връща назад във времето, за да излекува травмираните азове. Това се придружава от използването на стандартен индукционен процес, подобен на хипнотерапия, заедно с провеждани под ръководство визуализации и утвърдителни твърдения. Аспектите на аз-а, които се връщат назад във времето, са медитативното тяло от Светлина и златното лъчисто Божествено Присъствие. За аз-а от минал живот тези два по-висши аспекта се появяват като бляскави същества от златна светлина, подобни на ангели. Възможно е в някои случаи аспектите на аз-а, пътуващи назад във времето, да изберат да се идентифицират като ангели, изпратени от Бог, за да изцелят аз-а от миналото. (Често азът от миналото няма как да си представи идеята за бъдещи свои варианти, които се връщат назад във времето, за да го лекуват.)

По време на посещението при аз-а от миналото се включват различни лечебни техники. Важно е да се отбележи, че връщащите се назад във времето аспекти не променят физическите детайли на преживяванията на аз-а от миналото, тъй като това би нарушило закона за свободната воля на други души, участвали в сътвореното от въпросния аз. Вместо това, целта е да бъде променено преживяването на случилото се от аз-а в миналото и да бъдат отстранени получените като резултат емоционални белези, астрални импланти, етерни отпечатъци и блокажи на каузалното тяло.

Веднъж щом лечението бъде завършено, по-висшите аспекти на клиента се връщат в настоящето и сега душата има нова времева линия, която включва лечението, получено от аз-а от миналото.

Дори да не протече достатъчно дълбоко, процесът пак върши работа, защото повърхностният вариант на тази техника е психологическият процес „рифрейминг“, използван често от терапевтите, за да даде на хората щастливото детство, което винаги са искали, но така и не са получили в първоначалното линейно минало в трета плътност.

Възможно е, когато процесът на лечение на времевата линия бъде задълбочен достатъчно, душата да си „спомни“ това лечение, особено ако посетената времева линия включва ранното детство в този живот. Това може да се нарече „затваряне на времевата верига“. На този канал му се е случвало да чуе клиентите си да възкликват „Аха!“, когато най-сетне се изясни, кои са златните същества, появили се пред тях през ранното им детство. И сега, в някакъв момент от зрелостта им, лечебният процес на времевата линия отговаря на този въпрос.

Лечение на времевата линия в обратна посока

Тази техника в същината си е противоположна на обикновеното лечение на времевата линия, тъй като пътуването назад във времето, предприето от медитативното тяло от Светлина на душата, се извършва до период, през който преживяванията на душата са били особено радостни и вдъхновяващи, а не травмиращи. Идеята тук е да се извади наяве щастливият, могъщ, успяващ аз, какъвто е бил в някакъв момент от миналото, и да се пренесе напред във времето до настоящето, така че енергията да бъде достъпна в настоящето.

Това е повече от простото припомняне на приятен спомен. Медитативното тяло от Светлина и Божественото Присъствие се връщат назад във времето, за да почерпят от чудесната енергия на минало преживяване и после да я пренесат напред във времето и да я съхранят в настоящото физическо тяло на клиента.

Тогава клиентът използва тази мощна, творческа, щастлива енергия, за да проектира желанията си в света. Техниката е особено полезна за създаването/проявяването на конкретни неща в живота, като възможно най-добра кариера или бизнес, или по-любящи взаимоотношения. Лекуването на времевата линия в обратна посока се основава на закона за привличането. Когато изпращаме към света щастлива и любяща енергия, тя се връща към душата по разнообразни начини.

В тази техника се набляга също така върху факта, че най-мощната и творческа енергия се излъчва по-скоро от сърцето и слънчевия сплит, отколкото от ума. Умът е просто механичното устройство, използвано за осъществяване желанията на душата (или егото, ако случаят е такъв).

Част от лекуването на времевата линия в обратна посока включва начини за справяне с егото, когато то се опитва да се намесва в намеренията на душата, както всъщност прави неизменно.

Свързване с бъдеща времева линия

Това е относително нова техника, дадена на този канал от арктурианците. При нея се създава връзка между конкретни бъдещи аз. Тя също се основава върху принципите на квантовата физика и по-точно – принципа на неопределеността. Докато свободната воля насочи намерението на душата към определена цел или резултат, има неограничен брой възможни бъдещи времеви линии, простиращи се от настоящия момент като клони на много голямо дърво. Веднага щом душата определи желания изход, възможните времеви линии се ограничават до конкретен оптимален път. Разбира се, броят на възможните пътища пак е неограничен до пресечната точка на проявление в бъдещето, но сега пресечната точка е определена, което означава, че съществува обособен и съвсем реален бъдещ аз, с който душата може да взаимодейства.

Веднъж щом бъдещият аз бъде установен, диалогът между настоящия и бъдещия аз е отворен. Бъдещият аз съветва настоящия как да стигне до него. Така например, ако настоящият аз има определена цел, бъдещият аз казва нещо от рода на: „Ето как аз постигнах тази цел. Първо направих това, после постъпих еди-как си“ и т. н.

Възможно е връзката между настоящия и бъдещия аз да бъде постоянна, така че настоящият аз да бъде държан в течение. Бъдещият аз става нещо като дух-водач или доброжелателен извънземен и може да бъде призоваван по подобен начин. Това е сходно на шамански техники в някои традиции. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Този канал може да ви помогне за всяка от гореизброените техники или с радост да ви препоръча някой, който е квалифициран да ви преведе през тези процеси. Както винаги, намерението ни не е да ви направим зависими от терапевт или лечител. Най-великият ви лечител вече е вътре във вас. Целта на външната помощ е да установите контакт с вашия вътрешен лечител – вашият Божествен Аз.

След като се пречистят от своята негативност, много от душите в четвърта плътност ще бъдат готови да преминат към спиралата на възнесението. Следващият раздел е специално за онези души, които вече са на пътя на възнесението. За останалите от вас, които четете това (които вибрирате в четвърта плътност), рано или късно също ще започнете следващите процеси.

Повече за различните лечебни техники можете да намерите в книгата „Земята се пробужда. Пророчества 2012 - 2030“. Аудио записи на част от тези техники, приложени от Сал по време семинарите, можете да намерите на неговия сайт: http://salrachele.com/orderform.htm.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *