Новият световен ред на Божествената Майка

В действителност съществува само една версия на Новия световен ред, която може да се прояви на Майката Земя. И това е Нейната собствена версия. Земята е част от Божествената Майка. Тя е съзнателно, интелигентно същество, което търпеливо е позволявало на всякакви паразити да нахлуват на повърхността Ѝ. Тя изисква толкова малко от съществата, които храни и отглежда – само да уважават Земята, да се уважават помежду си и да се въздържат от безсмислено унищожение. Но изглежда децата Ѝ отказват да я слушат.

Представете си как бихте се чувствали, ако някакви дребни твари дълбаят дупки под кожата ви и задействат експлозии в тях. Как бихте се чувствали, ако тези твари изгарят защитното ви окосмяване, за да имат повече пространство, където взаимно да се избиват и да консумират мъртвото месо?

Няма нужда да продължавам и да споменавам също така за парниковите газове, изтъняването на озоновия слой, изсичането на тропическите гори и т.н. Достатъчно е да се каже, че Майката Земя усеща живота Си застрашен и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити Себе Си и намиращите се върху Нея същества, които искат да живеят тук в хармония с Нея.

От Нейна гледна точка изглежда разумно виновниците да бъдат отстранени и преместени някъде другаде, където да продължат да разиграват агресивната си драма, без да нарушават волята на онези, които желаят мир. Вече се създават други планети, които да приемат постъпващите души, желаещи да продължат с войнствения си начин на живот. Тези планети са се съгласили да приютят тези души, докато те станат готови да еволюират към по-високо ниво на разбиране.

Тук би било уместно да приведа аналогията с класната стая. Представете си, че живеете в малък град, чието училище разполага само с една стая. Всички класове – от детската градина, началното и средното училище – всеки ден се тъпчат в тази единствена стая за учебните си часове. С разрастването на градчето за всички става все по-трудно и по-трудно да получат образование. Учениците от средното училище срещат трудности с усвояването на алгебрата; децата от детската градина пречат на учебния процес, защото не внимават; напредналите ученици са принудени да слушат скучни лекции, докато в същото време изоставащите ученици се чувстват изгубени и объркани.

Един ден директорът и градският съвет се събират и решават да построят ново училище с няколко стаи – по една за всяка училищна степен. Сега начинаещите ще могат да получат специално обучение, докато по-напредналите ученици ще могат да продължат напред. Администраторите решават да оставят напредналите ученици в едностайното училище, а останалите се отвеждат с автобус до новата сграда.

Всяка душа решава съзнателно или несъзнателно дали да остане или да си отиде. Макар че администрацията (Бог) решава коя училищна сграда (планета) коя училищна степен ученици да приюти, всеки ученик (душа) решава сам коя училищна степен е подходяща за него. При някои това решение се взема съзнателно; при мнозинството то е несъзнателно. Душата знае с какво може да се справи, въпреки че умът може да не е наясно с това. Бог не изисква от чедата си да вършат неща, които са отвъд възможностите им. Ако сте наясно, че сте дошли на Земята доброволно, за да помогнете на други души да намерят подходящата за тях класна стая, бъдете сигурни, че ще ви бъде осигурено всичко, от което имате нужда, за да осъществите задачата си. Вие учите другите чрез примера си. За да може една душа да направи съзнателен избор, е необходимо нейният ум, сърце, воля и тяло да бъдат в хармония, така че да могат да получат посланието от Отеца и Майката. Вашата задача като доброволци е да помогнете на другите да хармонизират себе си, за да могат да открият пътя на собствената си душа.

Майката живее във всеки един от нас. Когато възстановим връзката си със Земята, Тя ни дава да разберем точно кои действия са в синхрон с Нея и кои не са. Ако желае да отстрани душите, които Я разрушават, от определен район, тя ще предупреди онези, които са в хармония и които се вслушват в Нея, и ще им даде конкретни указания относно това къде да отидат и какво да направят, за да останат на Земята.

Ако получите вътрешно указание да създадете духовна общност и да започнете да се изхранвате като сами обработвате земята, направете го. Ако указанието е ясно, тогава средствата (хора, ресурси и т.н.)ще бъдат привлечени към вас, за да можете да го осъществите. Ако получите вътрешно указание да се преместите в някой голям град, разположен върху сеизмично опасна зона, уважете това послание. Възможно е да сте необходими, за да окажете помощ на пострадалитена един по-късен етап. Докато следвате ръководството на Божествената Майка, никога няма да пострадате. Тя не желае да страдате и това няма да ви се случи, ако Ѝ позволите да направлява живота ви. Нейната Безкрайна Мъдрост е в състояние да ви изведе невредими от всяка опасност и да улесни пътя ви. Вие сте красиви души и заслужавате да получите безграничната Любов и Състрадание на Майката.

Из книгата „Живот на предела

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *