Изцеление на емоционалното тяло – част втора

Приемането на своите емоции е първата стъпка към изцелението на негативните модели в емоционалното тяло. За всички емоции си има причина, но опитите да се открие тази причина посредством интелектуалния ум понякога може да затрудни истинското разбиране на това какво лежи под повърхността по отношение на вашите чувства.

Има един великолепен метод за откриване на това дали имате или нямате нерешени емоционални проблеми. Ако имате физическо тяло (а подозираме, че имате, тъй като го използвате, за да четете това), то тогава вие имате нерешени емоционални проблеми. Разликата между емоционално просветления индивид и индивида, които бива управляван от своите емоции, е много проста. Просветленият човек се отъждествява със своя Висш Аз и счита емоциите просто за едно ниво на човешкия опит – не по-добро или по-лошо от което и да е друго ниво. Просветлената душа би казала: „Аз съм едно могъщо, творческо, духовно същество, което в момента изпитва гняв“, докато непросветленият човек би казал: „Аз съм един гневен човек.“ Непросветленият човек възприема себе си от гледна точка на своя гняв. За него гневът е част от аз-а, а не просто изживяване, което да бъде усетено, разбрано и освободено. С други думи, той се е отъждествил с гнева си.

Всички емоции включват движение на енергия из тялото. Интензивните емоции включват интензивна енергия. Важно е човек просто да бъде съзнателен за енергията и да я наблюдава, без осъждане, докато тя разкрива себе си и онова, което е зад или отвъд нея. В повечето случаи негативните емоции възникват от вярата в отделеността, водеща началото си от Първоначалната Причина. Има много вторични емоции, които изглежда прикриват коренната причина. Например, ако изпитвате гняв, вие би могло да действате от вярването, че някой или нещо може да застраши вашето благополучие. Това вярване, от своя страна, произтича от вярата в отделеността. Ако знаете, че сте могъщо, творческо, духовно същество, тогава вие знаете, че нищо или никой не може да застраши благополучието ви.

Разбира се, в този свят вашето тяло може да бъде застрашено – било то от естествени или от причинени от човека бедствия, войни, замърсяване и т.н. Емоционално просветленият човек разбира това и предприема необходимите действия, за да защити тялото си, без да изпада до това непрекъснато да търси сигурност, да заключи любовта и състраданието си или да живее в постоянен страх от това какво би могло да се случи в следващия момент.

Тялото има своя собствена вродена интелигентност. То усеща опасността по-бързо от интелектуалния ум. Ако емоциите са изцелени, тогава психичните сетива са много изострени и ще ви предупредят за евентуална реална опасност. По-голямата част от страховете се пораждат не от действителни опасности, а от стари емоционални модели, които предизвикват реакцията „бий се или бягай“ в човешкия организъм. Освен ако някой не е насочил пистолет в главата ви или не сте попаднали в леговището на тигър, или корабът ви не потъва по време на свирепа буря, точно сега вие вероятно не сте в никаква реална опасност. Въпреки това навярно най-различни форми на страх действат точно под повърхността на съзнанието ви.

При изцелението на емоциите е важно човек да подходи като истински учен. Да изследва емоциите. Да открие какво ги поражда. Да види как те се движат из тялото. Кое ги предизвиква? Каква е връзката между тялото, ума и емоциите? Какви системи от вярвания са замесени?

Не казваме, че трябва да потънете в усилена психоанализа или да се вманиачите по чувствата си. Обаче в момента, в който възникне някаква негативна емоция, помолете Висшия си Аз да ви помогне да я разберете. Останете с нея. Станете Едно с нея. След това ѝ позволете да си отиде и се върнете към своя Истински Аз.

Тясно свързана с емоционалното тяло е менталната сфера, която сега ще разгледаме.

Из книгата „Интегриране на душата

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *