Просветлено зачеване

Ще разгледаме накратко тази тема, тъй като зачеването може да окаже въздействие върху интегрирането на душата. Душите, които са високо еволюирали до съзнание от горна четвърта плътност, могат да планират кога да заченат и могат да общуват с навлизащата душа (души) преди зачеването. В действителност те могат да планират своето родителство по начин, за който вашата организация „Планирано родителство“ не би могла дори да си мечтае.

Възможно е да общувате телепатично с навлизащата душа (души) до степен да можете да узнаете какво новороденото желае да преживее и какви са уроците на душата му на Земята. Разбира се, това изисква внимателно вслушване и действаща ясновидска и телепатична природа.

Как да развиете своите ясновидски и телепатични способности е нещо, на което този канал обучава. Препоръчваме ви да се обърнете към него за по-подробна информация относно дейността му в тази област. В тази книга няма да навлизаме в подробности относно това как да развиете своите психични и интуитивни способности, освен да кажем, че е много по-лесно да прилагате психичните си способности, ако душата ви е интегрирана.

Зачеването във висшите сфери

Включваме тази тема, за да удовлетворим любопитните. Тя е само донякъде свързана с основното ни обсъждане.

В трета плътност зачеването и раждането са до голяма степен несъзнателни и инстинктивни. Жените, заседнали в трета плътност, имат инстинкт за „правене на деца“, който е много силен и често подчинява тяхното емоционално и умствено състояние. Те може да не са готови или достатъчно зрели, за да отгледат дете по един хармоничен начин, но импулсът им да имат семейство надделява над това и те така или иначе зачеват и раждат деца в ранна възраст.

В четвърта плътност родителите са способни да планират семействата си малко по-съзнателно. Често е налице взаимодействие между емоционалната/интелектуалната им съзнателност и инстинкта им да имат деца. Душите от по-висока четвърта плътност може да са в състояние да общуват с навлизащата душа в достатъчна степен, че да бъдат активни участници в уроците на тази душа на Земята.

В пета плътност физическата структура на човешките същества се променя неимоверно. (Отпращаме ви към предходните ни книги, където физическото възнесение е обсъдено подробно.) Душите, навлизащи в светлинни тела от пета плътност, не изискват полово сношение. Те могат да проектират част от себе си от родителската част на душата си директно в утробата на майката от пета плътност. Детето от пета плътност еволюира по-бързо от тези в трета и четвърта плътност и не проявява много от емоционалните привързаности, преобладаващи сред децата с по-ниска плътност.

В шеста плътност душите не се нуждаят от утробата на майка, за да се въплътят. Те са способни да си създадат тяло директно на планета от шеста плътност и да започнат да функционират там като лъчисто светлинно същество.

Телата отвъд шеста плътност не съществуват в смисъла, в който може да сте свикнали да си представяте това. Душите, изследващи световете от седма плътност, могат мигновено да проявят всеки носител, който си пожелаят и който е подходящ за средата, която изследват. Отвъд седма плътност концепцията за въплъщението става безсмислена, въпреки че съществата от тези висши сфери може да изглеждат като притежаващи тела, когато се наблюдават от ясновидци и телепати от Земята. В действителност те са огромни същества от Светлина, но умът на душите от Земята обикновено интерпретира тази Светлина във форма, която може да разбере, а именно – човекоподобна форма.

Из книгата „Интегриране на душата

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *