Тази Вселена е експеримент

Основателите говорят

Здравейте, ние сме Основателите. Нека да ви се предста­вим. Ние сме тези, които вие наричате Богове Творци. Само малка част от нашата енергия преминава през този канал. За нас е трудно да проектираме повече от една много малка част от себе си във вашия свят. Предпочитаме да правим това по ме­тода, известен като „телепатична трансмисия“. Именно чрез този метод по-голямата част от нашата енергия „се сваля“ в по-висшите умове на различните ни канали.

За вас е много трудно да асимилирате нашето присъствие в реално време. Въпреки това ние се появяваме на честота, която е много близка до реалното време, защото имаме важни послания за човечеството. В този формат ние идваме тук само в началото и края на всеки по-значим космически цикъл на Земята. Бихте могли да кажете, че преглеждаме нашите експерименти, за да видим как вървят нещата.

Тази Вселена е експеримент

Веднага можете да реагирате на последното изречение и да заявите: „Аз съм независима същност, сътворена по образ и подобие на моя Бог. Аз не съм експеримент“.

Ние разбираме вашата реакция. При все това тази конк­рет­на локална Вселена, за която се грижим ние, заедно с дру­гите групи Богове Творци, е повече експеримент, отколкото нещо друго. Трябва да кажем, че Божественото Съзна­ние е ръководител на експеримента, така както един универси­тет съз­дава комисия от наблюдатели, за да следи научната и изследователската работа, която извършва химикът в лаборато­рията. Университетът финансира ỳчения. Но той рядко остава сам със своята работа. Образно казано, ако не и в буквален смисъл, зад него ви­наги стои някой.

В този смисъл, когато Божественото Съзнание ни възложи да сътворим човешката форма, ние го направихме с голямо старание, макар че до някаква степен това ставаше по метода „проба-грешка“. Това беше амбициозен проект и може да се каже, че голяма част от вселената беше на раменете ни. Научихме много за това как вселената се разширява, разп­ро­с­тра­нява и въз­произвежда по форма и модел. Разбирахме в дълбочина универсалните закони и принципи. Въпреки това знаехме, че ще бъде предизвикателство да се създаде атомна структура, която да съче­тае вселената на свободната воля и вселената на предопределението в един организъм. Ние се стремяхме да сътворим жизнена форма или по-скоро творческа структура, способна да населява чувствени меха­низми (тела), така че да има достъп практически до всички 12 нива на Творението.

Какво имаме предвид? Позволете да обясним.

Из книгата „Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *