Целта е да бъдеш едно с Бог

Изглежда това седмо ниво е мястото, откъдето идват изобретенията, музиката и творческите влияния. Винаги съм имала усещането, че тези неща се разпространяват в атмосферата, когато светът е готов, и който се случи да е отворен за тях и да възприеме тези идеи, ще бъде този, на когото ще се припише изобретението. Мисля, че на онези от отвъдното им е всъщност все едно кой реално ще осъществи творението, стига това да бъде направено в подходящото време. Това би обяснило случаите, при които много хора от цял свят работят върху едно и също нещо по едно и също време и се стремят да го завършат. Много известни изобретатели и композитори са твърдели, че вдъхновенията им са ги навестявали по време на близки до сънуването състояния, в които те естествено са психически по-отворени за тези полезни влияния.

Долорес: Можеш ли да обясниш относно тези духовни планове или нива?

Клиент: Ако си представиш една обърната пирамида, Бог ще бъде най-горе, или в основата, а човечеството ще бъде най-долу, или в опорната точка. Плановете се намират помежду им и от колкото по-висок ред са, толкова по-духовни стават. Когато човек напредва нагоре по плановете, той разширява своята съзнателност и се приближава до Бог. Тази аналогия с пирамидата обаче има някои ограничения, едното от които е, че най-горната част, или основата, би трябвало да е безкрайна. За да представлява Бог, тя би трябвало да е безкрайна.

Д: Как ние напредваме нагоре по плановете?

К: Вие напредвате нагоре през вашите планове точно в този момент. Въплъщението е един от начините.

Д: Това просто въпрос на духовно развитие ли е?

К: Духовно развитие, да. Физическото развитие е друго.

Д: Трябва ли да живеем повече от един живот, за да напреднем?

К: Изобщо не е нужно да живеете никакви животи, ако това е желанието ви. Не е необходимо да се въплъщавате; това е просто по-ефективно.

Д: По-ефективно за кое?

К: За вас. За вашето време. За вашите поучителни преживявания. Ученето е по-завършено, когато си въплътен, отколкото когато останеш в духовните планове. Това, ако щете, са преки пътища към крайната цел.

Д: А каква е крайната цел?

К: Да бъдеш едно с Бог. Да се съединиш отново с Бог и да достигнеш съвършенство, след което повече не е нужно да се връщаш обратно.

Д: Много ли духове, или души, са достигнали най-висшите нива на тези планове?

К: Много вече са се съединили с Бог и не е нужно никога повече да се връщат в по-нисшите планове.

Д: Обикновено колко живота са нужни за това?

К: Различно е при различните индивиди. Ако успеят да се придържат към целта, която са си поставили, и към модела. И да не забравят защо са там и да остават свързани с вътрешния си аз, и да не се отклоняват от пътя, тогава не са нужни толкова много животи. Но твърде много хора се оплитат в светския начин на живот. Тяхното его и суета ги обгръщат и те изгубват контакт с духовните, по-дълбоки истини за причините за тяхното съществуване.

Д: Ако не се въплътим, как ще достигнем Бог?

К: Посредством други методи. Като помагаш на въплътените същества. Като бъдеш водач, учител, помощник, приятел в духовните планове. Има множество различни методи.

Д: Каква е целта на това да се напредва физически през тези планове, ако това може да се направи и от отвъдното?

К: Ние сме издигащи се същества. Ние образуваме стълбица. Има други, чието предназначение изцяло е да остават неподвижни. Подобно на хората в един маратон. Има такива, разположени на определени места, които не правят нищо друго, освен да държат вода и да я подават на бегачите, когато те преминават покрай тях. Тези бегачи са издигащите се, ако щеш, от началото до края. Ангелите са помощниците, които не се изкачват, а просто служат. Нашата цел е да стартираме в началото и да тичаме, докато не стигнем до финала. Тук обаче няма първо или последно място. Всички, които пресекат финалната линия, са победители в това състезание.

Беше ми любопитно да зная за тези нива. Някои духове ги наричат измерения, но от описанията им може да се види, че говорят за същите неща. Казвали са ми, че има няколко – от десет до тринадесет, до навярно безброй, в зависимост от това с кого разговаряш. Но всички те са съгласни, че колкото по-високо се изкачваш, толкова повече се приближаваш към това да бъдеш едно с Бог.

Из книгата „Между смъртта и живота“ на Долорес Кенън

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *