Стъпките към съзнателността

Основната цел на живота е да разширим своята съзнателност. Ние правим това, като се учим от своите преживявания. Отначало ние не избираме съзнателно преживяванията си; те сякаш просто ни се случват, често против волята ни. Ставайки по-съзнателни, започваме да разбираме как сме предизвикали различните събития и обстоятелства в живота си. Има пет основни стъпки за постигането на съзнателност. Те са следните:

1. Да желаем да станем съзнателни. Това е най-фундаменталното желание на човечеството: любопитството. Ние искаме да разберем как стоят нещата. Търсим смисъла на жи-вота. Искаме да изживеем живота по-пълно.

2. Да осъзнаем, че сме несъзнателни. Това означава да забележим нашето невнимание и да започнем да разпознаваме програмирането и обременяването, които не са благотворни за нашето израстване. Ние започваме да забелязваме своите блуждаещи мисли, като не им се съпротивляваме и не ги контролираме или потискаме, а вместо това забелязваме деформациите в своите възприятия и разбираме природата на илюзиите, откриваме причините за вътрешните си конфликти и осъзнаваме, че сме уловени емоционално и умствено в миналото или бъдещето. Осъзнаваме, че изпитваме напрежение, натиск и изтощение усещания на тялото, които са признаци за конфликт или дисхармония. Разглеждаме своите реакции спрямо възникващите ситуации, без прекомерно да ги анализираме или критикуваме.

3. Да оставим старото да си отиде. Това започва с разсейва-нето на идеи, концепции, минало програмиране и системи от вярвания, които вече не работят в полза на разширяване-то на съзнателността ни. На един по-късен етап това ще изисква от нас да се откажем и от техниките и методите за разширяване на съзнанието; в крайна сметка те са само инструменти средства, а не цел.

4. Интеграция. Това означава да приведем в синхрон всички свои части, да признаем отново за свои онези наши аспекти, които сме осъдили, и да изживеем пълно себеприемане.

5. Свобода. Интеграцията води до единство в рамките на аз-а, а единството води до истинно възприятие; способността да се възприемат нещата такива, каквито са. Това представлява просветление.

За да достигнем Стъпка 4 от процеса на постигане на съзнателност, ние трябва да отидем отвъд идеите и концепциите и да преминем към непосредственото преживяване. Но докато получим непосредствено преживяване, трябва да започнем с идеи и концепции. Ако никога не сте изживявали скачане с парашут, трябва да започнете с някои основни инструкции, гледане на филми, разговори с онези, които са имали това преживяване, и т.н. От друга страна, можете да разговаряте с хиляди хора, които са скачали с парашут, и да съберете цялото възможно знание по въпроса, но докато не сте преживели това, в действителност нищо не знаете.

За да достигнем Стъпки 4 и 5 от процеса на постигане на съзнателност, трябва първо да се запитаме: „Какво представлява съзнателността?“ Често тази дума и съзнание се използват като взаимозаменяеми. Но те не са едно и също нещо. Съзнанието представлява интелигентна енергия; състояние на битие, което включва осъзнаването на съществуването. Ние всички до известна степен притежаваме съзнание, но не всеки от нас е съзнателен. Съзнателността е едно активно състояние на съществуване. Ние можем да притежаваме съзнание в няколко различни измерения, но в даден момент да сме съзнателни само за две или три от тези измерения.

Разширяването на съзнателността означава способността да се осъзнава едновременно все повече и повече от нашето съзнание. Ако по принцип съзнаваме първите три измерения на реалността, целта ни би могла да бъде да започнем да съзнаваме и останалите измерения.

Из книгата „Живот на предела“ на Сал Ракели

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *