mega888 Свободна воля и предопределение

Свободна воля и предопределение

Бих желал да посоча още един пример за объркване на нивата. По-рано накратко споменах за свободната воля и предопределението. Нека сега разгледаме това по друг начин.

Повечето хора вярват или в свободната воля, или в предопределението и ги разглеждат като взаимно изключващи се. Според моето възприятие и двете са валидни, но съществуват на различни нива. Свободната воля е компонент на четвърто измерение и включва способността да изберете какво искате да сътворите и как и кога искате да го сътворите. Предопределението е реалност от пета плътност, включваща способността да се видят предварително следствията от свободната воля, както и предварително знание за това какъв път ще избере душата въз основа на разбирането на волята на тази душа. Истинската петмерна перспектива включва способността да се видят предварително всички вероятни реалности за дадена душа и интуитивно да се узнае кои вероятни реалности ще се проявят като съзнателно преживяване за тази душа. Един от начините да интегрираме тази четиримерна и петмерна перспектива е да мислим за тях като за способност да се разглежда цялата времева линия на една душа и да се видят всички решения, които душата е взела въз основа на свободната си воля, по време на тази времева линия.

Душите, които не разбират този процес, може да се сблъскат с някои проблеми. Съществува погрешното разбиране, че предопределението означава, че човек няма никакъв контрол над събитията от живота си. Но една душа винаги твори, дори когато изглежда, че не прави нищо. Повечето от онова, което се приема за предопределение, е просто процес на екстраполиране на бъдещето на една душа на основата на допускането, че тя няма да се промени. От това допускане следва, че решенията, които тази душа взема сега, са решения, с които тя ще бъде обвързана и по-нататък по пътя си. Свободната воля обаче позволява на човек впоследствие да промени решенията си и да измени хода на събитията, така че нещата не са така прости.

Истинското предопределение е отвъд времето. Въпреки че свободната воля може да определи кога една душа ще достигне определен етап от еволюцията, предопределението показва по кой път в крайна сметка ще поеме душата. Предопределението може да бъде видяно само от позиция извън времето, тъй като от една безвремева перспектива можете да видите разстлани пред вас всички минали, настоящи и бъдещи реалности и да възприемете информация от всяка една точка на времевата линия.

- Из книгата „Живот на предела“ на Сал Ракели

Книгата можете да поръчате директно от сайта на издателството или на място с намаление. Можете да закупите книгата и от веригите книжарници Хеликон, Сиела и др.

През октомври 2017 г. Сал Ракели ще проведе два семинара на темата „Свободна воля и предопределение“. Вижте повече тук.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *