Катализаторите за промяна

В духовно отношение катализатор е активиращ механизъм за придвижване напред в еволюцията. В някои случаи катализаторът ще активира мутация в ДНК или радикална трансформация на съзнанието на даден вид. Сега, в тези времена, буквално на всяко ниво на човешкия живот катализатори ви подтикват да осъществявате промени на фундаментално ниво на вашето същество.

От чистата перспектива на трета плътност вашият вид не може да продължава по сегашния си курс. Историята, представена в Глава първа, илюстрира какво ще се случи със света в трета плътност, ако постоянно пренебрегвате предупредителните знаци, свързани с начина ви на живот. Ще обобщим накратко.

Оставате без чиста вода и прясна, екологично чиста храна. Климатът ви се променя, отчасти в резултат на човешка намеса и отчасти поради естествени цикли. Населението ви в момента е неспособно да се изхрани и не можете да осигурите основния жизнен стандарт за около една четвърт от хората. Продължавате да използвате изкопаеми горива и ядрена енергия въпреки големите неотдавнашни инциденти, включващи тези продукти. Замърсявате въздуха и водата си дотам, че на вашата любима Земя вече ѝ е трудно да се справя с проблема. Храната ви е отровена и съдържа десетки химикали, които телата ви не знаят как да преработват. Имунната система на физическите ви тела е омаломощена поради стресовия начин на живот. Тези стресови фактори включват постоянен шум, електромагнитно замърсяване от радио кули и предаватели за мобилни телефони, бомбардиране от медии и реклами, попкултурата, която поощрява потребителското отношение и насилието, подкупна политическа система, за която плащат специални интереси, корпоративни монополи, които променят генетично посевите и насърчават прекомерната употреба на пестициди, корумпирана медицинска система, която поставя печалбата над хората, оръжия, които замърсяват въздуха с радиоактивни вещества (напр. обеднен уран), впръсквани в атмосферата вещества за промяна на времето, хидравлично разбиване на шисти за добиване на природен газ, което замърсява подпочвените води, постоянни малки и няколко по-големи разливи на петролни продукти, изтичане от ядрени реактори, изтъняване на озоновия слой и изчерпване на природните ресурси за задоволяване на безкрайно растящите прищевки и желания за все повече и повече.

Горният параграф би трябвало да бъде достатъчен катализатор за коренни промени в поведението на човешките същества, но повечето продължават да се приближават към ръба на пропастта, като понякога може би отбелязват за момент някой проблем и от време на време се замислят над някое решение, но после измислят нещо, за да омаловажат проблема, и заспиват отново. Душите имат нагласата да вярват, че са почти безсилни и почти нямат думата за случващото се в света. Чувството на безсилие произлиза от отъждествяването с тялото и с комплекса его-ум. Това отъждествяване с формата, което започва при слизането на душата в материята, е главната причина, поради която почти три четвърти от човечеството най-вероятно ще напусне Земята през следващите 20-30 години.

От перспективата на четвърта плътност катализатори на промените, които се стремите да осъществите, са собствените ви души. Много от вас са „стари души“, както ги наричат най-често, и са преживели достатъчно войни, бедност, мизерия, страдание, контрол, потисничество и т.н. Вие искате да научите нови уроци – за любов, безусловно приемане, отговорност за Майката Земя и хармоничен живот с околната среда.

Дори и без призрака на екологичната катастрофа, вие нямаше да бъдете в състояние да продължавате да живеете по типичния за трета плътност начин. Вече не ви интересува кой крем за бръснене или дезодорант е най-добър или как да спечелите повече пари от ближния. Отдавна сте се отказали от безумната идея, че притежаващият най-много „играчки“ някакси „побеждава“ в живота. Нещата, които ви вълнуват сега, са свързани с личностното израстване, духовното развитие и из­граждането на дълбоки, сплотени, истински любящи взаимоотношения с други, които също са се посветили на еволюцията на душата си.

Като просветлено човешко същество вие се стремите към преживявания, които ще извадят на повърхността моделите и проблемите, нуждаещи се от излекуване и интегриране. Разбира се, човешкото ви его вероятно на моменти ще продължава да се съпротивлява и да се оплаква, но доминиращата сила в живота ви е желанието да достигнете по-голяма мъдрост посред­ством състрадателно служене.

Извън земната драма има и други катализатори, допринасящи за промените. Всички те ни водят до Източника на всичко съществуващо. Би могло да се каже, че има Божествен декрет или заповед целият живот на Земята да еволюира или да отиде другаде. Това е отговор на призива на самата Майка Земя, която е живо, съзнателно същество, пребиваващо в седем измерения.

Когато трите портала през 2012, 2017 и 2030 г. (разгледани по-рано) влязат в сметките, ще откриете, че всички тези катализатори за растеж се събират в настоящия период.

- Из книгата „Земята се пробужда. Пророчества 2017-2030 г.“ на Сал Ракели

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *