mega888 Фалшиво предаване в ръцете на Висшия Аз

Фалшиво предаване в ръцете на Висшия Аз

Съществуват множество философии, които се въртят около идеята за предаване в ръцете на Висшия Аз. Макар някои да са полезни с тях лесно може да се злоупотреби от онези, които все още са привързани към илюзията за нисшия аз. Например, ако нисшият аз оказва съпротива към поемането на отговорност за действията си, той може да абдикира от отговорността в полза на въображаема версия на „висш аз“, за да остане пасивен или нерешителен по отношение на дадено решение.

Нисшият аз може да възприема Висшия Аз като добронамерена, но нетърпяща възражение бащинска или майчинска фигура, която ще „спаси“ нисшия аз от всички проблеми. Изглежда повечето човешки същества се колебаят между опитите да правят всичко насила или по принуда и отказа от всички външни мотивации в полза на безусловно предаване в ръцете на Висшия Аз.

Златната среда между тези две крайности включва осъзнаването, че нисшият аз, който в крайна сметка е илюзия, в действителност е част от Висшия Аз. Всъщност това е частта от Аз-а, която вярва, че е отделена от Бог.

Тъй като нисшият аз е илюзия и не може да взима никакви решения, средностатистическото човешко същество страда от вярването, че той или тя може да взима решения отделно от Бог.

Решението е да се образова нисшият аз и непрекъснато да му се припомня, че той е смирен слуга на духа и че духът е шефът. Егото е способно да се научи (макар че то всъщност не съществува). Да, това е още един парадокс. Докато вярвате поне малко, че егото е истинско, ще имате чувството за „реалност“ в привидното му съществуване. Това е силата на вярата.

Като човешко същество на Земята вие всъщност може да не промените поведението си чак толкова много, когато превъзмогвате вярата в егото. Може да продължите да носите вода и да цепите дърва. Все пак ще разпознаете, че това е Божията воля за вашия малък човешки аз, а не, че е решение, до което егото само е достигнало.

Как може да има свобода, ако всичко се контролира от вашия Висш Аз? Поставихме този въпрос по-горе и сега е време да го разгледаме по-внимателно.

Свързан с този би бил и въпросът „Защо Божественият Аз избира да има човешки преживявания, след като знае, че човешките същества се привързват към въображаема концепция за реалност?“. Извежда ли Бог част от себе си в човешка форма, защото всъщност иска да забрави кой е и се преструва, че е малка част от цялото?

Някои философии се опитват да обяснят това, като твърдят: „Бог иска да познае себе си“ или „Цялото иска да познава отблизо частите си“.

Душите идват на този свят, като знаят, че ще бъдат увлечени в драмата и най-вероятно ще започнат да се отъждествяват с нея, като вярват, че са малкия аз в драмата. Онези, които преди са се били пробудили за съзнание от пета плътност, често се връщат на Земята специално, за да помогнат на други души да се събудят от съня на двойствеността. Те са готови да поемат риска още веднъж да се отъждествят с материалния свят и физическото тяло и така да забравят, че са Едно с Бог и Творението.

Според едно учение целта на времето е да предостави на душата богато разнообразие от възможности да си спомни Единството си. Припомнете си, че времето не съществува, освен ако няма движение. Следователно да изследваш Творението подробно предполага движение на съзнанието, което поражда идеята за време.

Възможно ли е човешкото съзнание да се колебае между пълен покой (безвремие) и движение (време)? Има ли механизъм, чрез който да пътуваме напред и назад по собствена воля? Един господар на времето и пространството би имал тази способност. Исус е казал: „Бъдете в този свят, но не от този свят.“ Един начин за тълкуване на това е да кажем, че имаме избор (вероятно единствения истински избор, който имаме) да се съсредоточим върху нелинейното или линейното време. Макар да изглежда, че живеем едновременно и в двата свята, можем да изберем върху кой да се фокусираме. Можем да осъзнаем целостта на Бог или да се фокусираме върху всеки аспект поотделно.

Нека се върнем към първия въпрос. Как е възможно да има свобода, ако Висшият Аз контролира всичко? Къде е величието и магията на живота, ако всичко е предопределено?

Отговорът се крие в сферата на безвремието. Възможно е да осъзнаете съществуването на световете на времето и пространството в състояние на вътрешен покой. В това медитативно състояние няма значение дали нещата са предопределени, или не. В състояние на безвремие душата възприема всичко като че ли за пръв път.

Може да ви бъде от полза понякога да знаете предварително какво ще се случи, но животът в състояние на безвремие не се живее от място на познаване и повторение. Вместо това животът се живее от свежа, жива, радостна перспектива. Ако времето в крайна сметка е илюзия, тогава няма никакво значение дали има Аз, който знае предварително какво ще се случи. Човек се доверява, че този Аз ще направи правилното нещо, най-доброто възможно нещо. който ще направи правилното нещо, най-доброто възможно нещо. Има пълно доверие в този Аз. Повече няма тревожност за състоянието на света или какво ще се случи в бъдеще. Висшият Аз знае, че всичко се развива в съвършен Божествен порядък. Вие винаги сте на правилното място в правилното време и правите правилното нещо по съвършен начин. Може да ви изглежда, че има нисш аз, който взима ежедневни решения – къде да пазарува, какво да купи, с кого да се свърже и т.н. Това може да не се промени особено при просветлението.

Познанието, че всичко е в съвършена хармония, освобождава Аз-а, за да може просто да се наслаждава на великолепието и искрата на живота. Ако всичко е Бог, тогава всичко е свято и красиво, дори когато изглежда иначе. Съзирането на съвършенството в страданието всъщност допринася повече от всичко друго за прекратяване на това страдание. Егото тогава спира да се опитва да каже на Бог как да управлява вселената. Изчезва съпротивата срещу това, което е. Това е истинското значение на предаването.

- Из книгата „Мистерията на времето“ на Сал Ракели

Книгата можете да поръчате директно от нашия сайт с безплатна доставка или да си я закупите с намаление в нашия офис.

Можете да намерите книгата и във веригите книжарници Хеликон, Сиела, Booktrading и др.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *