Истинската природа на кармата

17 септември 2017, 723 прочитания
Истинската природа на кармата
Всяка планетарна система, на която се въплъщавате, предоставя уникална поредица от уроци за душата и когато приключите с тях, няма да имате повече никаква „карма“ или недовършена работа на душата конкретно на тези светове. Тогава сте свободни да идвате и да си отивате от тези светове по своя воля, в съответствие със степента на желанието ви да помогнете на другите души там, които все още са заседнали в колелото на кармата. Какт... Прочети още »

Кармата, свързана с вярата в отделянето

01 октомври 2017, 575 прочитания
Кармата, свързана с вярата в отделянето
По-рано говорихме за кармата, но нека отново да дадем точно определение. Кармата представлява недовършени уроци на душата, пренасяни от един живот в следващия, а в някои случаи и през множество животи. Идеята е доста простичка. Една душа иска да научи определен урок. Поради ентропията в по-низшите светове физическото тяло на душата не издържа достатъчно дълго, за да завърши урока. При напускането на тялото си душата прави преглед на живота... Прочети още »

Свободна воля и предопределение

01 август 2017, 1432 прочитания
Свободна воля и предопределение
Бих желал да посоча още един пример за объркване на нивата. По-рано накратко споменах за свободната воля и предопределението. Нека сега разгледаме това по друг начин. Повечето хора вярват или в свободната воля, или в предопределението и ги разглеждат като взаимно изключващи се. Според моето възприятие и двете са валидни, но съществуват на различни нива. Свободната воля е компонент на четвърто измерение и включва способността да изберете ка... Прочети още »

Подготовка за нов живот (Втора част)

29 юни 2017, 776 прочитания
Подготовка за нов живот (Втора част)
СЦЕНА,описваща подготвителните събития, предхождащи завръщането на Земята. Д: Какво правиш? К: Аз съм с други същности в духовна форма. Събрали сме се една група. Може да се каже, че е нещо като група за обсъждане и планиране. Повечето от нас сме били кармично свързани в предишните си животи. Има един, който е главният водач на групата като цяло, и индивидуалните ни водачи са край нас. Обсъждаме и планираме над какви кармични проблеми ... Прочети още »

Подготовка за ново въплъщение

27 юни 2017, 665 прочитания
Подготовка за ново въплъщение
Подложен на регресия клиент, който изживяваше състояние между животите в духовна форма, ми даде следното описание на дейност в едно от училищата. Клиент: Най-близката аналогия е, че присъствам на лекция. Това е ситуация на учене, при която един от нас, който е преживял нещо, го разказва на останалите, така че всички ние да можем да се поучим от него. Предполагам, че може да се каже, че присъствам на лекция. Долорес Кенън: За какво се г... Прочети още »