Промени в тялото по време на Възнесението

10 юни 2012, 5285 прочитания
Промени в тялото по време на Възнесението
Нека да продължим обсъждането на процеса на възнесение с кратък преглед. Когато душата се отделя от Божественото Съзнание и реши да изследва и изпита външните сфери на Тво­рението, тя има избор или да се спусне до най-ниското ниво в първа плътност и след това да извърви пътя обратно, премина­вайки през всички плътностни нива, или да започне своя про­цес на въплъщение във втора, трета, четвърта или пета плът­ност. Във вашия случ... Прочети още »

Психологическите изменения по пътя към Възнесението

10 юни 2012, 4270 прочитания
Психологическите изменения по пътя към Възнесението
Ето един пример за това как се променяте психологически, докато преминавате през възнесението. Когато много от вас осъзнаят, че пътят на материализма не ви служи по духовния ви път, решавате да използвате материалните вещи, само за да ви помагат в служенето, да стигнете до хората, за да им помагате да се събудят. Вие напълно се отдръпвате от явлението в попкултурата, известно като „ще победи този, който има най-много играчки“. Не в... Прочети още »

Главната матрица на Възнесението и ДНК

10 юни 2012, 4517 прочитания
Главната матрица на Възнесението и ДНК
Повечето от вас, които четете това, сега се движат към про­цеса на възнесение. Този канал има различни методи и тех­ники, които са предназначени да помогнат за активирането или уско­ряването на матрицата на възнесението. Матрицата на възнесени­ето е програма, вградена във вашата ДНК, която ви кара да преобразувате смъртното си тяло, осно­вано на въглерод, в безсмъртно тяло, основано на силиций. Това ще ви подготви за изслед... Прочети още »

Изменения на електромагнитните полета на Земята

09 юни 2012, 3421 прочитания
Изменения на електромагнитните полета на Земята
Физическите полюси на Земята не съвпадат с електромагнитните полюси. Въртенето на Земята напълно се различава от движението на електромагнитните полярности, макар че оказва някакво влияние върху тях. Както много ваши учени са установили, полярностите на Земята сменят местата си приблизително на всеки 680 000 години. Северният магнитен полюс става южен, а южният – северен. В същото време Земята продължава да се върти както обикновено,... Прочети още »

Промените в Слънцето по време на прехода

09 юни 2012, 4000 прочитания
Промените в Слънцето по време на прехода
Слънцето е център на електромагнитното поле, което се ге­нерира в Слънчевата система. Слънцето получава електромагнитните колебания и след това тяхната честота се понижава, когато те бъдат излъчени към Слънчевата система. Планетите безспорно получават част от електромагнитните изригва­ния/колебания непосредствено от Централното Слънце на га­лак­тиката и квазарите, но най-значимите електромагнитни из­риг­вания/колебания ... Прочети още »