За Възнесението

Какво се случва, когато физическото тяло умре?
Преодоляване на разсейването
Съзряването на Земята
Спускането в мрака – Историята за Първоначалната Причина
Земята вече е планета от 4-та плътност
Изгледите за мирна и за насилствена революция
Преживяването на смъртта
Причината за мрака на Земята
Срив на имунната система при душите в трета плътност
Фалшиво предаване в ръцете на Висшия Аз
Честотната бариера и нейното въздействие върху активацията на времевата линия
Трите вълни души доброволци
За самоубийството
Наслаждавайте се на мистерията
Цялото време и пространство се съдържат във вечното Сега
Новата книга „Мистерията на времето“ на Сал Ракели
Катализаторите за промяна
Воалът на забравата
Ранната история на душите
Душата побутва личността към първоначалната хармония