mega888 Влиянието на Нибиру през 2030 г.

Влиянието на Нибиру през 2030 г.

Приблизително през 2030 г. планетоидът Нибиру ще из­върши своето 3 600-годишно преминаване през Слънчевата система. Както и в случая с кометата, свободната воля може да повлияе върху това събитие. На етерните и небесните нива Ни­биру се обитава от хуманоидни и нехуманоидни същества от пета до девета плътност. Някои хора с телепатични възмож­но-сти вероятно ще успеят да влязат в контакт с тях. В миналото представители на тяхната раса, обикновено наричани анунаки, много пъти оказвали влияние върху еволюцията на хората. По време на последните две преминавания някои представители на тази раса идвали на Земята и учили страдащите хора как да подобрят условията си на живот.

Присъствието на анунаките от последните две преминава­ния е отбелязано от шумерите и египтяните (около 5 200 г. пр.н.е.). Тяхното присъствие в късния Египет е отразено и по време на последния преход (около 1 600 г. пр.н.е.). Много пъти анунаките идвали на Земята за кратко време, за да помогнат на човечеството при възстановяването след различни болести. Ня­ма да влизаме в подробности за тяхното влияние при други пре­минавания.

За анунаките съществуват доста негативни писания. Както и при всички други раси, съзнанието на тези същества варира и разбира се имало е анунаки, чиито решения задълбочили бол­ка­та и страданията на хората. Обаче позволете ни да ви напом­ним, че в четирите по-нисши плътности подобното привлича подобно и, за да изпитват хората негативно влияние от други раси, в тяхното съзнание на някакво ниво вече е присъствала негативност.

Ще има хора, които ще се възползват от преминаването на Нибиру и измененията на електромагнитното поле за създаване на „трета вълна“ на възнесението. А някои ще се възползват от това събитие, за да ускорят излизането си от въплъщение.

Няма да влизаме в подробности относно променливите, свързани с Нибиру, както направихме за Прецесионния цикъл и кометата Ананутак. Достатъчно е да кажем, че те си приличат.

Голямо количество информация за анунаките може да се намери в други източници, включително в книгите на Захари Ситчин.

Из Глава 7 от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *