mega888 Галактическият преход

Галактическият преход

На Земята и в цялата Слънчева система се случва по-значимо събитие от прецесионното изравняване или преминаването на Ананутак и Нибиру. Това е Галактическият преход.

Енергията, излъчвана от квазарите, изравнени с полюсите на Земята в периода на прецесионното изравняване, набелязано за 20-22 декември 2012 г., е относително по-малка в сравнение с енергията, изпускана от Централното Слънце и съответната на него черна дупка. Поясът от енергия, през който Слънчевата система ще премине, движейки се в космоса, ще предизвика т.нар. „Галактически преход“. Галактическият преход е започнал около 1950 г. и ще завърши към 2100 г. Следователно той ще увеличава интензивността си приблизително по същото време с прецесионното изравняване.

Галактическият преход се извършва два пъти по време на всеки Галактически цикъл. Галактическият цикъл продължава приблизително 216 млн. години, след като се направи корекция за изкривяванията в континуума време/пространство и взаимодействието с тъмната материя и тъмната енергия. В действителност тъмната материя и тъмната енергия са названия, присвоени на въздействието на етерното поле върху физическото поле на материята.

Вашите учени изчисляват продължителността на един галактически цикъл на 227 млн. земни години. Това е времето, което приблизително е необходимо на Слънчевата система да извърши една обиколка около Централното Слънце на вашата галактика. След като се направят корекции за гореспоменатите изкривявания и разликите в скоростта на единия и другия спираловидни ръкави на галактиката, ние установяваме, че реалното времетраене на Галактическия цикъл в земни години възлиза на приблизително 216 млн. години.

Съществуват избухвания на енергия, която се отделя от паралелната вселена във всички направления през черната дупка в центъра на галактиката Млечен път. Избухванията се концентрират в две дъги, намиращи се приблизително на 180 градуса една от друга, и не зависят от въртенето на съседните звезди. С други думи звездите, които се въртят около центъра на галактиката, преминават през тези лъчения два пъти в течение на всеки Галактически цикъл. Ръкавът на галактиката, в който се намират Земята и Слънчевата система, преминава през тези пояси на енергия на всеки 108 млн. земни години.

За разлика от прецесионното изравняване Слънчевата система изисква повече от три земни дни за преминаване през пояса от енергия, известно като Галактически преход. Общата продължителност на прехода е около 150 години (от 1950 г. до 2100 г.).

Този пояс на относително неполяризирана електромагнитна енергия е наречена с много имена, включително „фотонен пояс“ и „електромагнитна нулева зона“. Смята се, че преминаването през т.нар. неполяризирано поле на електромагнитната енергия ще продължи приблизително три земни дни, но това не е така. Три дни ще продължи само прецесионното изравняване. Обаче през тези три дни влиянието на неполяризираните изпускания от центъра на галактиката ще бъдат извънредно силни, много по-силно изразени, отколкото в периода на останалата част от Галактическия цикъл. При това по-малките избухвания от квазарите, изравнени с оста на Земята, не са едно и също с енергията, която се изпуска от центъра на галактиката по време на Галактическия преход. Въпреки това, в течение на тези три дни двата източника на енергия в значителна степен ще съвпаднат.

Ефектът на „двойния удар“, подобен на т.нар. от вашите метеоролози „съвършена буря“, ще доведат до огромни изменения на Земята.

Из Глава 8 от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *