mega888 Изменения на електромагнитните полета на Земята

Изменения на електромагнитните полета на Земята

Физическите полюси на Земята не съвпадат с електромагнитните полюси. Въртенето на Земята напълно се различава от движението на електромагнитните полярности, макар че оказва някакво влияние върху тях.

Както много ваши учени са установили, полярностите на Земята сменят местата си приблизително на всеки 680 000 години. Северният магнитен полюс става южен, а южният – северен. В същото време Земята продължава да се върти както обикновено, без значително ускоряване или забавяне на въртенето и без да променя наклона на оста си в периодите на електромагнитните преходи. Обаче ъгълът на наклона на оста е важен заради прецесионното изравняване, което значително усилва влиянието на Галактическия преход.

Както вече казахме, прецесията на оста се случва на всеки 25 920 години и моментът на съединяване на сегашното и миналото прецесионно изравняване е точен в рамките на няколко секунди от минутата и градуса на всеки цикъл.

Всеки път, когато оста се изравнява с квазарите, намиращи се близо до центъра на галактиката, областта от пространството, през която минават избухванията на енергия, малко се изменя. Ако разделите галактиката на 360 градуса, описвайки окръжност около спираловидните ръкави, а след това разделите на 360 на приблизително 9 000 (броя на прецесионните изравнявания за една обиколка на Слънчевата система около Централното Слънце на галактиката), вие ще получите разликата в положението на Слънчевата система по отношение на Централното Слънце между всеки прецесионен цикъл.

Това частично обяснява защо едни прецесионни цикли предизвикват пълна смяна на полюсите, а други създават само малка промяна в разположението на електромагнитните полюси. В сегашния прецесионен цикъл (който ще достигне своя пик на 21 декември 2012 г.) полюсите радикално ще се променят, но няма да има пълна смяна на местата им.

Макар че тези послания се отнасят непосредствено до Галактическия преход и прецесионното изравняване, съществуват и много други цикли във вашия свят и вашата вселена, включително и този на всеки 680 000 години, на който обърнаха внимание вашите учени. Сега няма да отделяме време за обсъждане на другите цикли, но важно е да бъде осъзната точността, присъща на цялото Творение.

Връщайки се към обсъждането на прецесионното изравняване, очевидно преживяваните промени на всеки 25 920 години значително варират от цикъл в цикъл. Някои разрушавания на земни масиви, ледниковите периоди и други промени, предизвикани от катаклизми, станали на вашата Земя по време на предишни цивилизации, съответствали на едно обръщане на полюсите на всеки 680 000 години. Други се случвали през други цикли с големи промени в колебанията на полюсите, но без цялостно разместване един спрямо друг.

Вашата Земя е преминала през 40 Галактически прехода (всеки с продължителност 108 милиона години), в зависимост от времето, от което смятате Земята за стабилна планета. През първите няколко прехода Земята е била основно газообразна планета и е била достатъчно нестабилна приблизително до преди 4,5 милиарда години. Животът, който вие познавате (появата на съзнание от втора плътност в растителна форма на живот), не бил започнал да се формира допреди около 3,8 милиарда години.

Изучавайки историята на планетата, вие ще отбележите, че едва няколко Галактически прехода са довели до катаклизми, които радикално са повлияли върху еволюцията на Земята. Самите Галактически преходи, макар че оказват значително влияние в съчетание с прецесионното изравняване, не се явяват автоматичен сигнал за огромно изменение в геологията и метеорологията на Земята. Обаче те предвещават голяма промяна в биологичните жизнените форми на Земята и в технологичните изобретения на по-развитите видове, а именно човечеството. (Ние не обсъждаме делфините и китовете, защото те не разполагат със сложни технологични устройства).

Из книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *