mega888 Какво представлява Възнесението?

Какво представлява Възнесението?

Сега ще разгледаме темата за възнесението, защото то е от първостепенно значение за повечето от вас, които четете тази книга.

Повечето от вас, които са привлечени от нашите учения и ученията на арктурианците, Лиа и на този канал, всъщност вече решават, че ще се придвижват по пътя на възнесението. Вие започвате да изграждате светлинното тяло от пета плътност. Сега въпросът е как да стане това по най-приятния и ефективен начин.

Трябва да осъзнаете, че вие можете да живеете по най-добрия начин на Земята. Това означава непрекъснато да забелязвате, че целият живот се развива в съответствие с Божествения План. За повечето от вас възнесението е част от вашия оптимален път.

Определение за Възнесението

Възнесението по определение е преход от физическа форма на трета плътност във физическа форма на четвърта плътност, а след това от физическа форма на четвърта плътност в етерно светлинно тяло от пета плътност. Ако бяхте странични наблюдатели и виждахте как душата се възнася от трета плътност до пета, ще забележите нещо подобно на следното.

Първото, което бихте забелязали при възнасящите се хора от трета плътност, е, че те започват да осъзнават, че са творците на своя индивидуален житейски опит. Те са изследователи или наблюдатели на драмата на своя живот и състоянието на съзнанието им се отразява в преживяванията им в живота. До някаква степен те стават метафизици. Стават съзнателни творци. Учат се да осъзнават, че сами определят своята реалност. Съзнателно създават събитията и ситуациите в своя живот. Живеят, осъзнавайки, че са на контролния пулт или в контролния център на своя земен опит. Знаят, че притежават свободна воля и се учат да я използват. Запознават се с кармата – какво представлява тя, как работи и как се балансира. Разбират какви са различните договори на душата, целта на въплъщенията им и целта на собствения им живот.

На този етап те са станали хора от четвърта плътност. Те ще продължат да очистват и пречистват физическите си носители и ще се научат да изравняват шестте си по-нисши тела, както е посочено в учението на този канал и неговия дух наставник Лиа. Ще се научат да лекуват миналите си животи и целите си времеви линии. Постепенно, докато вървят по пътя, физическите им тела ще се превърнат и преобразуват в т.нар. силициево или кристално тяло на светлината.

Ако наблюдавате преминаването на душата от четвърта в пета плътност, първото, което ще забележите, е, че душата става психологически невидима за онези, които живеят във вибрациите на по-нисшата трета плътност. Това означава, че можете да се разхождате в опасни места на града късно през нощта, дори и да сте в женско тяло, и тези, които обикновено биха искали да ви навредят, ще ви виждат с очите си (с оптическия си нерв), но няма да ви забелязват психологически.

Най-много насилникът или убиецът да види, че се разхождате, да осъзнае, че покрай него е минало човешко същество, и толкова. Това се нарича психологическа невидимост. Вие с него не си приличате и затова законът за привличането ви държи на разстояние.

Много от вас искат да станат психологически невидими за правителството и представителите на властта и до известна степен сте успели, живеейки в почти паралелна реалност или в паралелен свят. Вашият живот е много различен от този на повечето хора около вас. Може би вече не сте настроени психологически на т.нар. „масова хипноза“ на вашия свят.

Духовно възнесение

Ако току-що завършилият живот е бил изпълнен с високо духовно осъзнаване, същността на душата, напускаща тялото, отива пряко при родителската част на душата в небесните сфери (плътностите от седма до девета). Този процес често се нарича „духовно възнесение“. Повечето от вас са преминавали през духовно възнесение веднъж или дори няколко пъти в ми­налото.

Душата, която се възнася духовно, е завършила задоволи­телно кармата си и повече не е обвързана с колелото на пре­въплъщенията, но е избрала да изостави тялото, вместо да го преобразува в светлинна форма, основана на силиций. Причи­ните за такова решение са различни. Често такъв избор се прави тогава, когато сегашното тяло е много старо или много болно и душата чувства, че ще е необходимо много работа, за да възс­танови тялото дотолкова, че да бъде способно да се възнесе. Ако душата силно вярва, че тялото трябва да остарее и да умре или че тя трябва да напусне тялото, за да се възнесе, тази вяра може да доведе душата до избора за духовно, а не за физическо възнесение.

Още за Повелята за масовото възнесение

Има няколко Божествени Повели (описани в Глава втора), включително Повелята, позволяваща на душите да преминат направо на спиралата на възнесението, без да завършат цялата си карма, незавършените дела или неизпълнените си енергийни операции. Сега при новата Повеля вие можете да призовете всичките фрагменти на душата чрез различни процеси, вклю­чително дадените от този канал, и да премахнете всички кар­мични връзки, кармични уроци, кармични отпечатъци и нега­тивни импланти от телата си от трета плътност. Сегашната По­веля не изисква от вас да изчистите 100% от кармичните си проблеми или да си възстановите 100% от фрагментите си, а само по-голямата част.

Из Глава 6 на книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *