Промени с вашите клетки – механика на възнесението

Неотдавна между вашите биолози и генетици възникна дискусия във връзка с преобразуването на вашите клетки от смъртна структура на въглеродна основа в безсмъртна структура на силициева основа. В по-голямата си част настоящата ви апаратура не е предназначена да улавя тези промени. Тъй като процесът на мутиране е твърде значим, те забелязват нещо, но не са в състояние да го обяснят, тъй като идеята за промяна на основния химически код на биологичните форми на живот от един в друг елемент не е навлязла още твърдо в съзнанието на преобладаващия брой учени. Всъщност вашите изследователи едва наскоро откриха форми на живот с основни елементи силиций и литий. С ускоряване процеса на възнесение, по-прогресивно мислещите биолози ще разберат какво става.

Учените вече откриха при някои деца допълнителни вериги на ДНК или допълнителни рецептори, говорещи за ДНК съчетания, каквито няма в съществуващата им база данни. Това, разбира се, са просветлените души, които се въплъщават от други звездни системи.

Във вашата ДНК има рецептори на Светлината. Кодиращите ги вериги се съдържат в т. нар. от вашите учени „отпадъчна“ ДНК. Тези рецептори са чувствителни към по-високи честоти и имат много качества на извънземен източник. Много учени признават, че „отпадъчната“ ДНК трябва да има някакво предназначение, но те просто не го разбират. Ние през цялото време сме казвали, че вашата „отпадъчна“ ДНК съдържа не само тези Светлинни рецептори (позволяващи праната или енергията на жизнената сила да тече направо в клетките на тялото, активирайки матрицата на възнесението), но и запис на въплъщенията на душата в други светове и връзки към различни звездни родословия.

Колкото до Светлината, видимата област ще се промени с преминаването на душата през физическото възнесение. Това означава, че очите ще бъдат променени по начин, който ще им позволява да възприемат по-широк честотен обхват. С други думи, видимият светлинен спектър ще се разшири и ще включи още от инфрачервения и ултравиолетовия диапазон.

Светлинните рецептори в ДНК на възнасящите се души трябва да се настроят, подобно на радиоприемник, към идващите честоти на възнесението. Съществува сложна програма, част от матрицата на възнесението, която калибрира ДНК към идващите честоти. Може да се каже, че има вграден анализатор на качеството и строежа на сигналите, както и резонатор, който се „настройва“ на идващите честоти. Резонансното поле на съзнанието на душата се състои от много фактори, включително общото еволюционно състояние на душата, нивото на възприемчивост, спокойствието на средата, влиянието на други души и т. н.

В някакъв момент учените ще бъдат в състояние да пресмятат резонансното поле на дадена душа, използвайки висша математика (т.е. нелинейни уравнения с много променливи). За да опростим още повече нашето обяснение на програмата на главната матрица, ще добавим, че ДНК кодовете и ключовете отразяват вибрационното ниво на мислите, които преминават през съзнанието и подсъзнанието на душата. След това матрицата произвежда серия от електрически импулси, отговарящи на уникалната честота, генерирана от резонансните мислеформи на душата. Съотношението между положителните, животостимулиращи мисли и отрицателните мисли и вярвания е неделима част от „светлинния коефициент“, който присъства в изчисленията, правени от програмата за възнесение. Резултатът е уникално съчетание от енергии, често наричано „подпис на душата“. Този подпис после се „съчетава“ с подходящата идваща честота.

Ако генерираната от ДНК на душата честота не може да се съчетава адекватно с идващите честоти, настъпва дисбаланс, буквално създаващ блокаж в ауричното поле на душата. Когато честотите се съчетават правилно, възниква резонансно поле и постъпващите честоти на възнесението се кодират в клетките, активирайки онази част от матрицата на възнесението, която резонира с идващите сигнали.

Ако например постъпващата програма съдържа инструкцията „Вмъкнете ДНК нишка за безсмъртие в съществуващите смъртни клетки и „стимулирайте“ въглеродните атоми да създадат допълнителна електронна орбита, водеща до силициева конфигурация“, тогава тя ще се заеме с генерирането на поле, което резонира с нивото на съзнание, излъчвано от душата. Ако честотите си съответстват, ще настъпи преобразуване, обикновено на определен брой клетки в дадена област на физическото тяло.

Програмата има вградени защити, които осигуряват само подходящия брой клетки да бъдат преобразувани във формат на кристално светлинно тяло. Ако едновременно бъдат преобразувани прекалено много клетки, се предизвиква реакция на имунната система и антителата и тялото ще започне да гледа на мутиралите клетки като на врагове, които трябва да бъдат атакувани и/или отблъснати. Това е една от причините процесът на възнесение във физическото тяло да се осъществява по-скоро постепенно, отколкото мигновено.

Макар в нелинейно време отключващото събитие да е мигновено, физическият план и неговите линейно-времеви последователности обикновено изостават зад квантовия скок, подобно на забавянето на звука след светлината поради разликите в скоростта на двете. Казано другояче, както психологическото състояние на човека се нуждае от време, за да се адаптира към новата среда, така физиологичните компоненти на душата се нуждаят от време, за да се „аклиматизират“ към новите честоти на възнесението.

Колкото по-голяма е съпротивата във физическото тяло, толкова по-трудно протича процесът на преобразуване. В идеалния случай душата просто позволява на процеса на възнесение да се осъществява с оптималната си скорост, но душите рядко навлизат в състояние на пълно приемане. Вие сте програмирани от най-ранна възраст да имате определени психологически характеристики. Съществуват традиции, културни вярвания и различни социални условности, както и родословни връзки, генетични спомени и спомени от минали животи, с които се борите. Нещо повече, да не забравяме и медицинските „вярвания“ на лекарите от официалната медицина, които обикновено успяват да ви убедят, че тялото трябва да премине през определени „стадии“ на раждане, упадък и смърт.

Всички тези смъртни програми се кодират във вашата ДНК и е наложително да възникнат „стимулатори“ на безсмъртието, преди новите честоти на възнесението да могат да бъдат асимилирани както трябва. С други думи, трябва да прегърнете идеята за физическото безсмъртие; не да избягвате смъртта (или да чистите страха от смъртта), а по-скоро да разберете регенеративните свойства на Вселената (известни също като „синтропия“) и как тези енергии взаимодействат с втория закон на термодинамиката („ентропията“) – тенденцията в по-нисшите плътности нещата да се забавят, да се износват и да загниват. (Ако използваме техническа терминология, ентропия означава движение на енергията към по-безредно състояние с времето, както от електромагнетизъм се преминава към топлина.)

Из Глава 3 „Вътрешните промени“ на книгата „Земята се пробужда. Пророчества 2012 - 2030 г.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *