Преминаване през портала на 2012 година

В предишната си книга 2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството ние представяме нашето разбиране за прецесионния преход на 21 декември 2012 г. от различни гледни точки. А в този материал ще се постараем да ви предадем какво според нас би било това преживяване за онези от вас, които прочетат този материал преди въпросната дата. Началната ни точка е порталът или „звездната врата“ на 21 декември 2012 г. Макар това да е написано преди настъпването на датата, ние ще се придвижим достатъчно напред в бъдещето, за да представим информацията в Глава първа така, сякаш събитието вече е станало. За онези от вас, които прочетат тази книга след 21 декември 2012 г., следващото описание ще звучи съвсем смислено, особено ако сте свързани и общувате със Сътрудниците на Светлината по света и сте осведомени за множеството дейности, извършвани с цел да се помогне на човечеството да се пробуди.

За онези от вас, които вървят по пътя на възнесението, преминаването през портала може да наподобява на това някое длъжностно лице да ви съобщи, че сте преминали в следващия клас. Представете си професор, който държи в ръцете си ключа към вашето дипломиране, тъй като се явявате пред него на последния изпит от следването си. Пулсът ви се ускорява леко, когато той се приближава към вас с лист в ръка.

 – Поздравления – казва той, поставяйки изпитния лист на чина ви. – Трябваха ви 95%, за да бъдете допуснати до Училището по Възнесение. Вие изкарахте 97%.

Върху ви се спуска топло сияние и дълбоко усещане за мир и покой, покоят, който идва с осъзнаването, че сте изпълнили мисията си.

За онези от вас, които са част от новото просветлено човечество на Земята, но все още не са готови за възнесението, преминаването през портала ще бъде съпроводено от сигурност, от убеденост без капка съмнение, че нещата в живота ви никога повече няма да бъдат същите. Упоритият ви труд дава своите плодове. Наклонили сте везната. Истината, че сте Божествено Същество от любяща Светлина, вече е основната мисъл във вашето съзнание. Вече не се съмнявате, че сте на правия път.

Вие ще спомогнете за новото изграждане на Земята, заедно със своите спътници, които се присъединяват към вас, изпълнени с огромна радост, като танцуват и се веселят, докато избърсвате все още неизсъхналите по лицето си сълзи от тъгата от вчерашните ви драми и травми.

С помощта на вашите учители, онези членове на човечеството, които преминават към възнесение, вие, пионерите на Новата Земя, ще се заемете с осъществяването на великите дела пред себе си. На вас е поверена отговорността по създаването на ново общество, основано върху принципите на по-висшата истина. Вие сте любящата външна изява на Земята в четвъртото измерение. Задачата ви е да се съберете в общности на Светлината, използвайки алтернативни източници на енергия за за­хранване на вашите домове и обществени места.

Преди да започнем нашата история, знаем, че някои имат нужда от допълнително разяснение на значението на порталите и звездните врати. Може би сте срещали примери за тях във вашите научнофантастични книги, филми и телевизионни предавания. Концепцията за „пространствено времеви тунели“, използвана често както в науката, така и в научната фантастика, е подходящо място, от което да започнем обяснението си. Ще прибавим към това идеята за квантовия скок или внезапния преход от едно ниво на възприемане към друго. Прост пример е излизането от облаците на самолета, който се издига на по-голяма височина. В мига, в който самолетът пробие горния край на облаците, светът се променя кардинално – тъмната сивота без почти никаква видимост преминава в яркосиньо небе с почти безкрайна видимост.

Тук думите „портал“ и „звездна врата“ са взаимозаменяеми, но в предишния материал имаше незначителни разлики. Порталът е пространствено времеви тунел между две относително локализирани нива на реалността, докато звездната врата е подобно понятие, но в макрокосмически мащаб. Черната дупка в центъра на много галактики е вид звездна врата, защото води до съответната бяла дупка в центъра на паралелна огледална галактика в паралелен огледален свят.

(Както става дума в предишни писания, феноменът на черните дупки е една от най-трудните за осъзнаване от съвременните учени идеи, защото такива обекти като че ли нарушават закона за запазване на енергията, който е един от основните закони във Вселената. Но когато вземете предвид, че черните дупки в центъра на вашите галактики водят до бели дупки в центъра на галактики „сестри“ във вселена „сестра“, която точно отразява вашата, но с противоположни полярности – както електромагнитни, така и гравитационни – в това число и по отношение на времето и пространството, нещата изведнъж се изясняват. Законът за запазване на енергията е реабилитиран и с помощта на малко висша математика може да бъде извлечена теория за всичко, свързващо основните сили. В една от главите по-нататък даваме частично обяснение как са свързани основните сили във физиката.)

На порталите и звездните врати може да се гледа като на врати между нива, сфери, измерения, светове и области на Вселената. Ако е нужно допълнително обяснение, когато обсъждаме определена сфера, тогава ще предоставяме необходимите подробности. Даваме си сметка, че повечето от вас не са физици и няма да разберат сложен математически език, затова ще се постараем да разясняваме нашите идеи с прости думи.

Из „Въведение: Новата зора на книгата“ на книгата „Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *