Разликата между Висшия Аз и духовете водачи

Поздрави! Това е Висшият Аз на Сал. Сега ще се спрем на една жизнено важна тема, отнасяща се до разликата между Висшия ви Аз и вашите духове водачи.

Душите ви имат висши и нисши аспекти. Като се научите да се настройвате към своята висша природа, вие ще откриете един ритъм и красота, които са уникално ваши. Ще започнете да разпознавате и опознавате своя Висш Аз.

Всички суверенни същества във вселената са многомерни и имат както нисши, така и висши аспекти. Висшите ви аспекти са в състояние да общуват с висшите аспекти на други души, независимо от това дали те са в човешки тела или не, дали са развъплътени или са суверенни същества от други светове или измерения.

Докато израствате и еволюирате, е важно да разграничавате различните форми на енергия на душата и нивата и измеренията, на които тази енергия функционира. Това е особено важно, когато търсите съвет от своя Висш Аз или духове водачи.

Как можете да различите висшите аспекти на собствената си душа от аспектите на други души?

Макар че в крайна сметка всички души са част от Едно Същество, в рамките на това Едно Същество има безброй вариации и уникални модели на Светлината. С напредването на еволюцията на вашата душа вие ще навлезете в състояние на съзнанието, при което всяко същество, което навлезе във вашето пространство, ще бъде точно съществото, което може да ви помогне по вашия път. Макар че в крайна сметка това винаги е така, може да има случаи, в които уроците на душата ви да изискват развиване на способността за различаване. С други думи, понякога душите може да не са подходящи за вас и вие трябва да ги помолите да си отидат. Ако не познавате разликата между нивата и измеренията на различните същества, може да ви бъде трудно да разберете кого да задържите и кого да отпратите. Нека започнем с разликата между вашия собствен Висш Аз и вашите духове водачи. Ако сте в състояние да направите това разграничение, тогава по-лесно ще можете да различите кой и какво е добро за вас.

Възможно е подсъзнателният ви ум да се намеси и дори да се опита да ви убеди, че сте в контакт с определено същество или същества, когато в действителност този, който общува с вас, е собственият ви подсъзнателен ум. Това означава, че също трябва да можете да правите разлика между своя подсъзнателен ум и своя Висш Аз. Нещо повече – подсъзнателният ви ум може да ви убеди, че някой дух от по-ниско ниво е в действителност възнесен учител или същност от по-високо измерение. Което означава, че трябва също така да можете да правите разлика и между своя подсъзнателен ум и духовете от по-ниските нива (развъплътените същности). Ето защо на следващите страници ще разгледаме всички тези въпроси.

Напредвайки по пътя си, вие ще се научите да разпознавате „подписа на душата“ на всяко същество, което срещате. Засега ви молим да използвате лакмусовия тест, който сме ви давали във всяка една от нашите книги, за да разграничавате нивата на вибрация, а оттам и типовете същества. Ето кратката му версия.

Когато установите контакт с някое същество или форма на съзнание, задайте си следните въпроси:

Това същество или енергия подпомага ли духовното ми израстване?

Чувствам ли се по-жив и съзнателен в присъствието на това същество или енергия?

Това същество или енергия окуражава ли ме да мисля самостоятелно?

Това същество или енергия осигурява ли ми пространство да напредвам със свое собствено темпо?

Как се чувствам, след като съм общувал с това същество или енергия?

Можете да помолите всички енергии, мисловни форми и същества, които са идеални и подходящи за вас, да бъдат привлечени и да навлязат в личното ви пространство. И обратно – всички енергии, мисловни форми и същества, които не са подходящи или идеални за вас, могат да бъдат накарани да напуснат вашето пространство, било то временно или завинаги.

За да разграничите Висшия си Аз от своите духове водачи, можете да използвате следната информация.

На първо място, духовете водачи почти винаги ще се пред­ставят по име или клас, обикновено в първото изречение. На­пример: „Поздрави, мили Творци! Ние сме Основателите.“ Собственият ви Висш Аз рядко ще се представи. Ако го направи, той просто ще каже: „Аз съм по-висшата мъдрост на онзи, когото познават като (вмъкнете своето име).“

На второ място, духовете водачи обикновено идват, само когато бъдат повикани или призовани. Можете да ги видите по време на медитация и да се опитате да установите връзка с тях. Те може да присъстват във вашето пространство, просто за да ви наглеждат или наблюдават, но рядко започват разговор, освен ако не е налице спешна нужда от намеса, на която вашата душа вече се е съгласила на някакво друго ниво. От друга страна, вашият Висш Аз е винаги на разположение и често пъти се намесва, ако многократно сте го викали.

Когато се научите да медитирате редовно и да използвате силата на призоваването (вижте по-следващата страница), ще разпознаете енергийната разлика между своя Висш Аз и вашите духове водачи. Висшият Аз на този канал му се явява като красива, златна, лъчиста Светлина, подобна на Божията Златна, Лъчиста, Любяща Светлина, докато различните му духове водачи имат различни цветове, структура и консистенция (като освен това се представят по име).

По отношение на разликата между любящите и нелюбящите духове водачи, любящите духове водачи гледат на вас като на свои равни. Те не ви говорят отвисоко, нито се държат покровителствено или осъждащо. Ако ви се струва, че някое същество ви осъжда, помолете го да си отиде или се уверете, че собственото ви его не пречи на общуването. След малко ще разгледаме специфични призиви, които да ви помогнат да предотвратявате навлизането на нелюбящи духове водачи във вашето пространство.

Ако сте ясновидци, ще забележите, че любящите духове водачи са приятни за третото око, като често имат меки, пастелни цветове и изпращат утешаваща и успокояваща енергия на тялото ви, докато нелюбящите духове водачи може да имат по-тъмни цветове и да се усещат като „безумни“ и „неспокойни“. В някои случаи в присъствието на нелюбящ дух водач може да усетите хлад, от който да ви побият тръпки.

Що се отнася до Висшия ви Аз и вашите духове водачи, има много вариации. Има случаи, в които духове водачи „засенчват“ свързаната със Земята душа. Това може да става със съгласието на душата или, ако духовете са нелюбящи, може да включва частично или пълно обсебване. Истински любящите духове водачи са готови да ви предоставят пространството, което ви е необходимо, за да научите уроците на душата си. Те не биха се опитвали да ви карат да правите каквото и да било насила и ще внимават да не ви засенчат или да не навлязат в по-вътрешните части на ауричното ви поле.

Както често се случва, има изключения от общите правила за взаимоотношенията между земните души и духовете водачи, включващи ситуации, при които Висшият Аз на едно същество може да се размени с Висшия Аз на друго същество. В Глава 3 ще направим преглед на различните начини, по които духовете водачи могат да взаимодействат със земните души, включващ изследване на обсебванията и прикрепянията на същности – ситуации, при които други души могат да се смесят и слеят с енергията на вашата душа.

Из книгата „Интегриране на душата“ на Сал Ракели

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *