Съ-творчески връзки

Психоложката Сюзън Кембъл твърди, че в своите взаимоотношения двойките преминават през много фази, като започват с онова, което често бива наричано „етап на медения месец“, напредват през „борбата за надмощие“ и тогава, ако преживеят този етап, навлизат в желанието да интегрират предизвикващите си разногласия модели и да сътворяват заедно. Ако имате връзка, която е преминала през всички тези етапи, и сега сте фокусирани върху това да си помагате да израствате и еволюирате или взаимно си помагате в някакъв бизнес или професия, то вие сте достигнали състоянието на съ-творчество.

Връзките, които са достигнали тази фаза, все още не спадат към категорията на просветлените, но са стъпили твърдо на този път. Ще разгледаме просветлените връзки в следващия раздел.

Съ-творческите връзки може да са между сродни души или първични, вторични или разширени семейства души, или понякога между души, които нямат дълбока душевна връзка. Противно на това, което мнозина може би си мислят, съ-творческите връзки са по-трудни, когато душите повече си приличат. Вместо това идеалната съ-творческа двойка е допълваща се, което означава, че силните страни на единия са слабите страни на другия и обратно.

Например, в бизнеса единият член на съ-творческата двойка може да е силен във фактите и цифрите, но да не вижда голямата картина, докато другият член може да не е добър в счетоводството, но пък да има по-широка визия и да умее постоянно да я поддържа.

В идеалния случай съ-творческите партньори са посветени на това взаимно да си помагат да изцелят и интегрират нивата на душите си. Тъй като те до голяма степен са надмогнали желанието си за налагане и са отработили повечето от кармичните си проблеми, нещата, които все още не са преодолели в себе си, повече не предизвикват у тях реакции на гняв и възмущение.

Например, ако тя изпитва силно възмущение от майка си, той може просто да изпраща любов и състрадание както на съпругата си, така и на тъщата си, и да създава неутрална атмосфера между тях, в която те да преодолеят проблемите си.

Съ-творческите връзки не са задължително души, които съзнателно са навлезли дълбоко в духовния път. Дотолкова, доколкото те са способни да водят своите служебни или неслужебни дела по един хармоничен начин, който взаимно ги допълва и обогатява живота на хората около тях, те са в успешна съ-творческа връзка.

Разбира се, между фазите на една връзка не съществуват отчетливи разделителни линии. Понякога на повърхността може да изплува по някой свързан с борбата за надмощие проблем и членовете на двойката може да се редуват в това кой кого да учи и кой от кого да се учи, но преобладаващата енергия е тази на сътрудничеството и съвместното начинание. Тези души обикновено притежават известна степен на вътрешна и външна уравновесеност и могат да изберат да останат заедно за дълго време.

Ако в духовно отношение душите не са на едно и също вибрационно ниво, те въпреки това ще се подкрепят взаимно и ще приемат различията си благосклонно. В своята работа този канал среща много двойки, в които единият очевидно е духовно по-еволюирал от другия. Понякога двойката не желае да осъзнае какво се случва в действителност. Те може да са привързани един към друг, но да не са съвместими – било то в духовно или в друго отношение. Ако случаят е такъв, тогава те трябва да решат дали да продължат връзката си или не. Но в други случаи душевните им уроци не зависят от това те да са на едно ниво на духовна вибрация. В този случай те са се събрали, за да създадат нещо стойностно, което не зависи от това те да са близки в духовно отношение.

Пример за това биха могли да бъдат двама родители, които сключват договор да отгледат дете. Като цяло те може да са много добри родители, идеални и подходящи за онова, от което детето има нужда, но не много съвместими в духовно отношение. Родителите може вече да са приключили фазите на медения месец и борбата за надмощие, както и да са интегрирали проблемите с егото, характерни за тези фази.

В този случай бихме могли да поставим връзката в една от категориите „ритуали на преход“, разгледани в Глава 1. С други думи, двойката изпълнява семейните си роли и все още не е навлязла в етапа на еволюция, в който духовността е най-важният приоритет. Независимо от това, това ще се счита за сътворческа връзка.

Как можете да различите сътворческата връзка от връзката, в която двойката е съвместима в духовно отношение, но не е сътворческа? Това зависи от много неща. Вероятно двойката се е събрала, просто за да премине през някакво духовно преживяване, но бързо става явно, че не са много добри в това да си съжителстват или да движат заедно някакъв бизнес. В този случай те може да променят формата на връзката, така че да си позволят един на друг възможността да осъществят тези други роли с различни хора.

Как разбирате кога да прекратите една сътворческа връзка?

Зависи от това доколко е важно да бъдете на едно и също духовно ниво с друго човешко същество. Ако сте високо еволюирали, тогава най-вероятно ще се съберете сътворчески, докато основният ви проект бъде приключен, след което, ако не сте духовно съвместими, ще се разделите и тогава или ще живеете сами или ще привлечете някой друг, който е по-близо до нивото ви на вибрация. Ако сте в сътворческа връзка и сте духовно съвместими, тогава сте кандидати за просветлена връзка.

Из книгата „Интегриране на душата

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *