Просветлени връзки

Когато и двамата членове на една двойка ясно осъзнават себе си като еволюиращи души и активно се стремят да изцелят, освободят и интегрират душевните си проблеми, те преминават към просветлена връзка. Това не означава, че на такива хора им е лесно. В действителност връзките обикновено изискват упорита работа, особено от онези, които са достатъчно осъзнати, за да поемат отговорност за собствените си мисли и чувства.

Това да си осъзнат за еволюцията на собствената си душа и за нивата на съществото си означава да поемеш отговорност за много и доста трудни преживявания. Това означава повече да не проектираш никаква вина върху другия. Това означава да изслушваш внимателно и без предразсъдъци точно онова, което ти се споделя, и да преодоляваш пречките пред комуникацията.

В първата книга на този канал имаше диаграми, описващи бариерите пред ефективната комуникация. Тези бариери включват програмирането и обременеността на всеки един човек, разсейващите фактори пред техните физически и психични сетива, вярванията и предразсъдъците, предположенията, преценките и заключенията, езиковите бариери (дори ако и двамата говорят един и същ език) и куп други фактори.

В крайна сметка просветлените двойки общуват най-добре чрез телепатия и интуиция, но във физическия свят има много неща, които изглежда потискат тези способности. Повечето двойки правят грешката да допускат, че знаят какво другият мисли или чувства или от какво той или тя има нужда. Дори душите, които са с високо развити психични способности и интуиция, правят тази грешка. Понякога е най-трудно да се настроите към онези, с които имате най-тясна връзка, поради реакциите ви и предварителните ви представи, основаващи се на миналите ви преживявания с този човек.

Добре известен е фактът, че екстрасенсите са най-точни, когато нямат предварително знание за човека, на когото гледат. Интелектът, който се гордее с умението си да борави с факти и цифри, може да бъде сериозна пречка пред функционирането на телепатията и интуицията.

Просветлените връзки се основават на няколко предпоставки. Първата е, че целта на връзката е да подпомогне израстването и еволюирането на всеки един от партньорите. Второ, целта на двойката е да бъдат източник на радост, жизненост, обогатяване и вдъхновение един за друг и за света. Целта й не е да бъде поправен другия човек, да се облекчи страданието, да се компенсира самотата или да се запълни някаква липса.

Просветлените двойки са пример за света. Непросветлените маси, когато срещнат просветлена двойка, може да бъдат дълбоко развълнувани и стимулирани да вървят напред по пътя на душата си.

Просветлените двойки са две цялостни, завършени, духовни същества. Те не са „другите половинки“, стремящи се да постигнат цялост чрез другия. Целта им е да споделят един с друг своята цялост и завършеност и да се порадват на своите различия и многообразие от възприятия. Те не се стремят да превърнат партньора си в подобие на себе си, а оценяват разнообразието и красотата на различните гледни точки.

Просветлените души проявяват приемане по отношение на така наречената „несъвършена“ човешка страна на другия. Не очакват съвършенство по всякакъв начин и във всяко отношение. Те прощават, но въпреки това имат към себе си и партньорите си реалистично високи изисквания. Внимават да не допускат поведение, което би могло да подкопае връзката им. Стремят се да изцеляват онези нива на душата, които са неуравновесени, фрагментирани, изпълнени със страх, затънали в илюзии и заблуди или които се опитват да саботират връзката. Осъзнават, че Онези, Които Те Наистина Са, могат да бъдат възприемани като безгранични, могъщи, творчески същества и че човешките им „неща“ са просто малко отклонение в рамките на съвършенството на техните същества. Въпреки това те не омаловажават проблемите си и не се преструват, че нямат неща, над които да работят. Желаят да говорят открито и честно за своите мисли, чувства и проблеми.

Просветлените връзки могат символично да бъдат представени чрез два взаимно преплетени кръга, подобни на кръговете на Олимпийския символ. Когато два кръга се преплитат, имаме три области. Страните, които нямат съприкосновение една с друга, са „ти“ и „аз“. Застъпващата се част е „ние“ или „нас“. Ключът към уравновесената връзка е в точното количество „ние“ или „нас“. Ако кръговете се припокриват твърде много, е налице взаимнозависима, прилепчива, собственическа връзка на привързаност. Няма достатъчно здравословни граници, няма достатъчно „ти“ и „аз“. Всичко се върти около „ние“ и „нас“. Аз съм се отъждествил с теб, а ти си се отъждествила с мен. Нямаме отделно пространство или място, където да се оттеглим в индивидуалните си аз-ове. Подобна връзка е всепоглъщаща и нездравословна.

Ако кръговете не се застъпват достатъчно, тогава е налице липса на близост. Всичко се върти около „теб“ и „мен“. „Ние“ или „нас“ е малко или липсва. Тук границите са твърде добре очертани и индивидите са издигнали прегради пред допускането на другия в себе си, вероятно поради непреодоляна болка от предишни връзки. Ако единият от вас или и двамата проявявате липса на страст, щедрост или отдаденост, то връзката ви е извън равновесие и трябва да намерите начини да се приближите един към друг.

Може да се наложи периодично да „пооправяте“ или настройвате по-фино нивото на своето взаимодействие. Границата между прекалено голямото и прекалено малкото застъпване на кръговете ви е тънка. Важно е ситуацията да се следи постоянно. Ако се чувствате задушени или уловени в капан и копнеете да сте далеч от партньора си, значи сте прекалено близо. Ако се чувствате неудовлетворени, сякаш реално не сте във връзка, и отсъстват страст и близост, значи не сте достатъчно близо.

Из книгата „Интегриране на душата“ на Сал Ракели

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *