Християнският Нов световен ред

На много места в Библията се споменава за появата на „ново Небе и нова Земя“. Предсказано е, че Новият Йерусалим, или Свещеният град, ще слезе на Земята и ще възвести началото на едно ново хилядолетие на мир и благоденствие. За това се говори като за Второто пришествие на Христос. В Откровенията е дадено описание на един кристален град с дължина 1600 км, който бива подготвян да приеме Божиите избраници.

Личните ми видения и предсказания подкрепят горната информация. Виждал съм кристалния град в ума си и съм твърдо убеден, че 1000-та години мир ще станат реалност на Земята. В християнската общност обаче битуват редица погрешни разбирания, които бих желал да разгледам сега.

Макар и някои учени да считат, че „Възнасянето“ сочи към ядрено унищожение, то всъщност се отнася до процеса на възнесение или по-точно на преминаване, т.е. онзи момент, в който човекът от 4-та плътност навлиза в светлинното тяло от 5-та плътност. В този момент тялото става невидимо за оставащите в 3-та плътност, оттук и изразът „един ще бъде взет, друг ще бъде оставен“.

Да сте един от избраните, не означава, че единственото нещо, което трябва да правите, е да проповядвате евангелието и да чакате Исус да пристигне на огнена колесница. Първо на първо, Второто пришествие се отнася до Христос, а не до Исус. Човекът Исус е в процес на събиране със Своята свръхдуша – Сананда. Когато Исус умрял и възкръснал, Неговият дух се възнесъл, но Той оставил на Земята няколко фрагмента от своята волева същност, които по-късно се въплътили като отделни същества.

Дванадесетте ученика са представяли символично 12-те различни пътя към Бог. Когато Исус се фрагментирал, Той се въплътил в 12 различни живота едновременно, всеки от тях представляващ отделен фрагмент на душата, за да добие опит за конкретен духовен аспект или път. (Те не са същите бъдещи въплъщения като онези на първоначалните дванадесет апостола.) Дванадесетте фрагмента са индивиди, на които Исус се явява свръхдуша, и тъй като фрагментирането на душата е холографски процес, в известен смисъл всеки от тези хора е превъ­плъщение на Исус. Срещал съм една от тези души и той твърдо вярва, че е Исус. И не мисля, че е луд.

Между другото навярно познавате някой, който твърди, че е бил Клеопатра или Атина, или някоя друга известна личност. Много велики души от историята са се фрагментирали по същия начин като Исус. Така че действително може да има няколко Клеопатри, разхождащи се наоколо в тела. Разбира се, не всеки, който твърди, че е въплъщение на някоя кралска особа, казва истината. Много души просто се чувстват идентифицирани с определена енергия.

Но да се върнем на християнската история. Да сте един от Божиите избраници не е свързано с необходимостта да омилостивявате Бог или педантично да следвате всяка евангелска догма. Да сте избрани също така не означава, че сте по-добри или по-божествени от някой друг. Да сте избрани просто означава да изберете да преминете от 4-та в 5-та плътност. За да направите това, вие трябва да следвате Божиите закони, но не чрез придържане към строг списък от заповеди, а чрез научаване на тайните на преминаването, преображението и възнесението.

За съжаление повечето християни притежават слабо или никакво разбиране относно онова, което е необходимо, за да бъдеш избран. Ако вярвате, че единственият път към Бог е чрез Исус и че всички останали ще бъдат прокълнати, мога да ви уверя, че няма да бъдете един от избраните. И това е така, не защото Бог не ви обича, а защото вибрацията на осъждането ще ви задържи в по-ниска плътност.

В метафизичен смисъл пътят към Бог е чрез Христос, тъй като Христовите енергии представляват Сърцето на Бог – равновесието между мъжката и женската полярност, което изцелява дуалността. Второто пришествие просто означава, че Христовите енергии ще се завърнат на Земята под формата на души, които прекратяват дуалността на противопоставящите се полярности и се превръщат в Едно Същество. Като са отъждествили универсалното съзнание на Христос с човека Исус, християните са приели Светото писание буквално и очакват физически Месия.

Друг един проблем на християнската доктрина е огромното количество вина, от което са проникнати повечето църкви. Лидерите на „Новото дясно“ са убедили последователите си, че за да бъдат спасени, трябва да вървят по правия и тесен път. И те налагат доктрината си на масите чрез създаването на строги закони относно абортите, „сатанинското“ нюейдж мислене и „злините“ на светската и научната методология. През последните години Върховният съд на САЩ залитна към крайно дясното, в резултат на което съществуващите закони за абортите бяха оспорени. В много региони беше възстановено смъртното наказание. Абсурдността на фундаменталисткото мислене е в това, че то не представлява дори далечно отражение на истинското учение на Исус. Нима одобреното от държавата убийство (смъртното наказание) съответства на думите „обичай враговете си“ и „не убивай“?

Актът на отделяне на част от реалността и осъждането ѝ като „безбожна“ е основата на сатанинския принцип. Християните, както всъщност и мюсюлманите, са осъдили материалността и са я разграничили като зло, което трябва да бъде преодоляно. Това разделение вътре в аз-а се проявява навън под формата на „праведна война“; непрестанната битка между доброто и злото, основната причина за всички войни и човешки страдания.

Повечето християни трябва да извървят дълъг път, преди да станат готови за Второто пришествие. За да се позволи на Христос да навлезе в съзнанието, е необходимо да се прекрати осъждането и заклеймяването на другите пътища към просветлението. Новият световен ред на крайно десните ще направи нещо повече от това просто да върне молитвата в обществените училища. То ще възстанови лова на вещици, религиозните мъчения и всякакви други жестокости. Божествената Майка се е уморила от тези безсмислени страдания и Нейният Нов световен ред ще възстанови равновесието в Творението.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *