mega888 Какво се случва, когато физическото тяло умре?

Какво се случва, когато физическото тяло умре?

Това зависи от състоянието на съзнание на душата преди настъпването на смъртта, както и от няколко други фактора. Както посочихме по-рано, душата се фрагментира на много нива и измерения на времето и пространството. По време на процеса на смъртта част от душата напуска тялото и може да се завърне при „родителската“ част от душата, която пребивава в по-висшите планове. Ако обаче са налице много емоционални, ментални и астрални травми, някои фрагменти може да се лутат изгубени и объркани в астралните сфери. Тези парчета на душата може да се появяват като духове, полтъргайсти или други привидения и може често да посещават местата, където душата приживе е прекарвала времето си. Ако са налице много нерешени взаимоотношения, тези фрагменти може да посещават душите, които са имали връзка с починалия.

Много зависи от това каква част от родителската душа е присъствала във физическото тяло преди смъртта. Душите, които са силно фрагментирани по време на живота си, обикновено остават фрагментирани и след смъртта.

Много гадатели и ясновидци са казвали, че голям брой човешки същества на Земята нямат души. Това не е вярно. Онова, което тези екстрасенси виждат, е голямата фрагментираност на по-непросветлените души. В резултат само малка част от цялостната енергия на душата присъства във физическото тяло. Необходимо е известно количество присъствие на душата на Земята, за да може да се поддържа физическото тяло живо.

Когато една душа се въплъти на Земята, значителна част от душата остава в по-висшите сфери като водач и наставник на онази част от душата, която изживява физическо въплъщение. Тази родителска част от душата е донякъде тъждествена на Висшия Аз и с оглед на повечето ни практически цели може да се приема за Висшия Аз. От формална гледна точка Висшият Аз и родителската част от душата не са едно и също. Родителската част е онзи аспект на аз-а от седма плътност, който остава откъснат от земния план, докато Висшият Аз включва нива от осмо до дванадесето на цялостния Аз.

Общо казано, родителската част „праща долу“ достатъчно душевна енергия, за да оживи тялото и да активира емоционалния, менталния, астралния и етерния аспект на душата на Земята. Понякога по време на родилния процес част от душата, която се потапя във физическото тяло, се фрагментира допълнително, предизвиквайки появата на множество личности и други разстройства. Когато въплъщаващата се част от душата е неспособна или не желае да навлезе напълно в тялото, могат да възникнат няколко проявления, включително епилепсия, аутизъм, умствена изостаналост, кататонично отдръпване, физическа изостаналост и др. Фрагментираните души могат, посредством различни методи, да съберат своите парчета и да ги слеят с главната част от душата, която изживява опитност на Земята. Този процес се нарича „възстановяване целостта на душата“. Въпреки че, формално погледнато, родителската част от душата остава във висшите сфери, земните аспекти на душата могат да се слеят с родителската част и да постигнат пълно интегриране, докато живеят на Земята. Това е една от целите на този материал – да покаже как е възможно да интегрирате всички свои аспекти и да станете Едно с родителската част на Аз-а.

За да може едно физическо човешко същество да живее на Земята, в тялото трябва да присъства определен процент от цялостната енергия на душата. Колкото повече енергия на душата има в тялото, толкова по-здраво и жизнено ще бъде то и толкова по-успешно ще се справя душата с предизвикателствата на земния живот.

След като фрагментите на душата започнат да се завръщат при родителската част в по-висшите сфери, тялото започва да чезне и умира. Това обяснява защо толкова много хора, които изпитват влошаване на здравето, започват да получават видения от други светове, често на починали любими хора. Възрастната душа желае да се събере отново с роднините и приятелите, които вече са напуснали земния план, и това ускорява напускането на възрастната душа.

Застрахователните компании залагат състоянията си на това, че дългогодишните брачни партньори ще си отидат един след друг от този свят в рамките на няколко години, независимо от възрастта им. Ставайки привързани един към друг, докато са на земен план, такива двойки непрекъснато си разменят фрагменти на душите и когато един от тях почине, много от тези фрагменти на партньора отиват с него или нея. Това намалява енергията на жизнената сила на партньора, който остава на Земята, и често предизвиква бързо влошаване на здравето на оставащия партньор.

Внезапната смърт е най-трудната от гледна точка интегрирането на душата. Въпреки че родителската част от душата често пъти може да предусети неочакваната смърт, личността (егото) рядко успява. Ето защо по време на внезапна смърт големи фрагменти от душата могат да се отделят и да поемат в различни посоки в зависимост от начина, по който е настъпила смъртта. Онзи аспект от душата, който е вграден в личността (егото), не обича внезапните промени и може да изпита големи затруднения с това да приеме случилото се. Не е необичайно явление няколко големи фрагмента от такава душа да бродят из земния план с месеци, а понякога с години, в търсене на родителската част. Често пъти е полезно, когато някой е починал насилствено или внезапно, да се опитате да комуникирате с тези изгубени фрагменти и да ги насочите към Светлината.

Обикновено дадена душа не може да се прероди, докато достатъчен брой фрагменти не се завърнат при родителската душа във висшите сфери. Но в бурните астрални региони, обграждащи Земята, изглежда винаги има изключения от правилото. Душите, които успеят да се преродят, докато все още са в силно фрагментирано състояние, може да се завърнат с много емоционални и психологически проблеми, които изглежда нямат нищо общо с отглеждането и възпитанието на тази душа в този живот. Ако в последния си живот душата първоначално е починала вследствие на катастрофа, преродената душа може да е предразположена към катастрофи и постоянно да претърпява злополуки. Причината за това е, че първоначалното събитие не е било излекувано и родителската част от душата продължава да привлича към това вниманието на фрагментираната част, която се е преродила.

Родителската част от душата в по-висшите сфери притежава голямо знание и мъдрост, но тази осъзнатост не е пълна. Родителската част не може да предвиди всички възможни обрати и промени в живота на своето земно продължение. Въпреки че тя може да оказва голяма помощ и подкрепа на свързаната със Земята част, ще има много случаи, в които тя няма да е в състояние да помогне особено. Това е причината за наличието на многобройни нива от духове водачи и помощници.

Общо казано, душите, които напускат земния план, ще отидат на места, които имат сходна вибрация с тази, която душата е изживявала на Земята, от гледна точка на състояние на съзнанието. С други думи, една добра, любяща и състрадателна душа между животите ще отиде в някоя добра, любяща и състрадателна сфера. Или по-скоро онази част от душата, която напуска Земята при смъртта на тялото, ще се съедини отново с родителската част в една любяща, състрадателна сфера.

Ако в отиващата си душа има много негативност, на напускащите фрагменти може да им е трудно да се съединят отново с родителската част. Тези фрагменти ще отидат на ниво от астралната сфера, което изобразява емоционалните и психологическите трудности, които душата е преживяла на Земята. Именно оттук идват идеите за чистилището и ада. Душата все още се учи, въпреки че тя вече няма физическо тяло.

Родителската част от душата обикновено ще направи всичко по силите си, за да се съедини отново с фрагментираните части, но интегрирането е много трудно, ако току-що преживеният земен живот е бил суров, негативен и изпълнен с насилие. Родителската част от душата в такива случаи ще пожелае да продължи земното преживяване с надеждата да разреши много от проблемите. Ето защо фрагментираните парчета може да се обединят в достатъчна степен, за да се преродят, но драмата продължава в друго тяло.

- Из книгата Интегриране на душата на Сал Ракели

 

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *