mega888 Статии

Психологическите изменения по пътя към Възнесението

10 юни 2012, 5245 прочитания
Психологическите изменения по пътя към Възнесението
Ето един пример за това как се променяте психологически, докато преминавате през възнесението. Когато много от вас осъзнаят, че пътят на материализма не ви служи по духовния ви път, решавате да използвате материалните вещи, само за да ви помагат в служенето, да стигнете до хората, за да им помагате да се събудят. Вие напълно се отдръпвате от явлението в попкултурата, известно като „ще победи този, който има най-много играчки“. Не в... Прочети още »

Главната матрица на Възнесението и ДНК

10 юни 2012, 5608 прочитания
Главната матрица на Възнесението и ДНК
Повечето от вас, които четете това, сега се движат към про­цеса на възнесение. Този канал има различни методи и тех­ники, които са предназначени да помогнат за активирането или уско­ряването на матрицата на възнесението. Матрицата на възнесени­ето е програма, вградена във вашата ДНК, която ви кара да преобразувате смъртното си тяло, осно­вано на въглерод, в безсмъртно тяло, основано на силиций. Това ще ви подготви за изслед... Прочети още »

Изменения на електромагнитните полета на Земята

09 юни 2012, 4162 прочитания
Изменения на електромагнитните полета на Земята
Физическите полюси на Земята не съвпадат с електромагнитните полюси. Въртенето на Земята напълно се различава от движението на електромагнитните полярности, макар че оказва някакво влияние върху тях. Както много ваши учени са установили, полярностите на Земята сменят местата си приблизително на всеки 680 000 години. Северният магнитен полюс става южен, а южният – северен. В същото време Земята продължава да се върти както обикновено,... Прочети още »

Промените в Слънцето по време на прехода

09 юни 2012, 4896 прочитания
Промените в Слънцето по време на прехода
Слънцето е център на електромагнитното поле, което се ге­нерира в Слънчевата система. Слънцето получава електромагнитните колебания и след това тяхната честота се понижава, когато те бъдат излъчени към Слънчевата система. Планетите безспорно получават част от електромагнитните изригва­ния/колебания непосредствено от Централното Слънце на га­лак­тиката и квазарите, но най-значимите електромагнитни из­риг­вания/колебания ... Прочети още »

Защо 2012 г. е специална? Прецесионният цикъл.

24 май 2012, 18115 прочитания
Защо 2012 г. е специална? Прецесионният цикъл.
Значимостта на 2012 г. е свързана с т.нар. Прецесионен цикъл. Това е цикълът на прецесията на земната ос. Тя се случва в момент от времето (земното линейно време), когато полюсите на вашата планета се изравняват с определена честота, създавана от т.нар. квазари, които представляват големи звездни тела, намиращи се близо до центъра на галактиката. Приблизително на всеки 26 000 години Земята се накланя под точния ъгъл, за да се изравни с тези зв... Прочети още »